Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

08.08.2017, godz. 09:30 - 15:30

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 7.08.2017r. do godziny 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, lunch, catering

Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17 – Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, którego przedmiotem są  działania zwiększające dostępność do nowoczesnych  metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie świadczeń w ramach programu.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub innych podmiotów w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Prowadzący: Pracownicy MJWPU.

 

Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

08.08.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś