Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

02.08.2017, godz. 09:30 - 15:30

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 1.08.2017r. do godziny 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, lunch, catering/

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień kwalifikowalności w konkursie numer 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów ww. konkursu tj.:

Beneficjentami będą mogły być instytucje pomocy i aktywnej integracji rozumiane jako:

–         jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej– OPS, PCPR, ROPS,

–         jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

–         jednostki zatrudnienia socjalnego,

–         organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,

–         zakłady aktywności zawodowej,

–         warsztaty terapii zajęciowej,

–         podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

–         inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

 

Prowadzący: Pracownicy MJWPU.

Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

02.08.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś