Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

02.08.2017, godz. 09:30 - 15:30

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 1.08.2017r. do godziny 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, lunch, catering/

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień kwalifikowalności w konkursie numer 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów ww. konkursu tj.:

Beneficjentami będą mogły być instytucje pomocy i aktywnej integracji rozumiane jako:

–         jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej– OPS, PCPR, ROPS,

–         jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

–         jednostki zatrudnienia socjalnego,

–         organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,

–         zakłady aktywności zawodowej,

–         warsztaty terapii zajęciowej,

–         podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

–         inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

 

Prowadzący: Pracownicy MJWPU.

Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

02.08.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych