Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu  9 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 odbyła się prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, którą przedstawił  Pan Adam Rybkowski przedstawiciel ECORYS Polska Sp. z o.o.

Wykonawca przedstawił cele badania, którymi było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WM 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Ponadto przekazał wyniki analiz odnoszących się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, a także skuteczności, użyteczności i trwałości wsparcia. Ponadto ewaluator przedstawił wyniki oceny systemu realizacji Programu oraz przytoczył dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WM na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś