Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Programu.

Czym są projekty kluczowe

Projekty kluczowe (indywidualne) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym charakterze dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa.

Projekty te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach sektorowych oraz strategiach rozwoju województw. Projekty kluczowe nie podlegają procedurze konkursowej i nie współzawodniczą o dofinansowanie ze środków UE z pozostałymi projektami.

Umieszczenie projektu na liście związane jest z zarezerwowaniem środków na jego realizację ramach budżetu programu, ale nie oznacza gwarancji dofinansowania. Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia przez projekt formalnych i merytorycznych kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący danego programu operacyjnego.

Zestawienie projektów kluczowych dla każdego programu stanowi tzw. indykatywną listę projektów kluczowych Indykatywny charakter list oznacza, iż podane w nich informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, są odzwierciedleniem najlepszej o nich wiedzy w momencie tworzenia listy. Listy te stanowią krajowy dokument, do którego sporządzenia zostały zobowiązane przez Ministra Rozwoju Regionalnego instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi. Listy krajowych programów operacyjnych (POIiŚ, POIG oraz PO RPW) aktualizowane są co pół roku (wyniki publikowane są w lutym i lipcu).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś