Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Programu.

Czym są projekty kluczowe

Projekty kluczowe (indywidualne) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym charakterze dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa.

Projekty te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach sektorowych oraz strategiach rozwoju województw. Projekty kluczowe nie podlegają procedurze konkursowej i nie współzawodniczą o dofinansowanie ze środków UE z pozostałymi projektami.

Umieszczenie projektu na liście związane jest z zarezerwowaniem środków na jego realizację ramach budżetu programu, ale nie oznacza gwarancji dofinansowania. Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia przez projekt formalnych i merytorycznych kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący danego programu operacyjnego.

Zestawienie projektów kluczowych dla każdego programu stanowi tzw. indykatywną listę projektów kluczowych Indykatywny charakter list oznacza, iż podane w nich informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, są odzwierciedleniem najlepszej o nich wiedzy w momencie tworzenia listy. Listy te stanowią krajowy dokument, do którego sporządzenia zostały zobowiązane przez Ministra Rozwoju Regionalnego instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi. Listy krajowych programów operacyjnych (POIiŚ, POIG oraz PO RPW) aktualizowane są co pół roku (wyniki publikowane są w lutym i lipcu).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych