Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-06-08 do 2015-07-01

Zapraszamy do zapoznania się z listami projektów wybranych do dofinansowania bezpośrednio w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy


Działanie 8.1 – 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej osobiście, kurierem lub pocztą  w terminie:

od 8 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r.  w godz. 800 -1600

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

  • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
  • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz
  • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2015 wynosi: 66 265 800,00  PLN
z tego kwota w części EFS – 53 012 700,00 PLN
i kwota w części wkładu krajowego – 13 253 100,00 PLN.

Planowana alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2016 wynosi: 54 886 600,00 PLN
z tego kwota w części EFS – 43 909 300,00PLN
i kwota w części wkładu krajowego – 10 977 300,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16, (22) 578 44 34, 578 44 55

punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych