Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-11-30 do 2015-12-30

UWAGA!  Konkurs anulowany, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu w Priorytecie V.

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-001/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności – typ projektów – Opracowanie planów ochrony dla obszarów dla obszarów cennych przyrodniczo w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 grudnia 2015 r.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

a)    jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;

b)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

c)    zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dot. opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo –  wyłącznie dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody z terenu województwa mazowieckiego.

W przypadku opracowania planów ochrony dla rezerwatu przyrody plan zatwierdzany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, natomiast w przypadku parku krajobrazowego plan zatwierdza Sejmik Województwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000 EUR

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś