Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2017-02-28 do 2017-05-31

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.01-IP.01-14-044/17

 

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 – Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typu projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od 28 lutego 2017 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 31 maja 2017 roku.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszaru realizacji ZIT WOF.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie obejmować będzie organizacje terenów inwestycyjnych m.in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

– prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego;

– kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

  • budowa / modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę,
  • budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  • budowa / modernizacja sieci gazowej,
  • budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • budowa / modernizacja sieci energetycznej,
  • budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej;

– budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu;

– zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 000 000,00 EUR (22 070 500 PLN[1])

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.12.2016 r. wynoszącym 4,4141 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś