Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-09-30 do 2015-11-02

Konkurs został wydłużony do 02.11.2015 do godziny 18:00 w związku z wprowadzoną przerwą techniczną ePUAP2

UWAGA!

Zmiana regulaminu konkursu, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 (aktualizacja dnia 18.11.2015).

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej zanjduje się poniżej w sekcji Pliki do pobrania.

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

02 listopada 2015 r. do godziny 18:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2016

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego pod adresem internetowym mewa2.mazowia.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e-administracji polegające m.in. na:

  • zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych;
  • zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

Dodatkowo w obszarze geoinformacji wspierane będą projekty mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności już istniejących systemów. Istotne znaczenie będą miały działania poprawiające jakość istniejących usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80%;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu 8 000 000 PLN, przy czym ograniczenie to nie dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 000 000 EUR

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00

tel.: 801 101 101, 22 542 27 9922 542 27 11;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

06 -400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 801 101 101, 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

09-400 Płock ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

26-610Radom ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

08-110Siedlce ul. Piłsudskiego 7,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

 

Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa

Dla kogo?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa.

Obszar wsparcia

E-usługi i informatyzacja

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e-administracji polegające m.in. na:

  • zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych;
  • zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

Dodatkowo w obszarze geoinformacji wspierane będą projekty mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności już istniejących systemów. Istotne znaczenie będą miały działania poprawiające jakość istniejących usług.

Poziom dofinansowania

80%

Minimalny wkład własny

20%

Wartość projektu

Od 625 tys. PLN

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Strona internetowa z adresami Punktów Informacyjnych

Przekierowanie do dokumentów Programu

Strona z zakładką Zapoznaj się z prawem i dokumentami

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych