Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-09-30 do 2015-11-02

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 (publikacja 13.11.2023)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 (publikacja 13.04.2023)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 (publikacja 1.06.2022)

Konkurs został wydłużony do 02.11.2015 do godziny 18:00 w związku z wprowadzoną przerwą techniczną ePUAP2

UWAGA!

Zmiana regulaminu konkursu, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 (aktualizacja dnia 18.11.2015).

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej zanjduje się poniżej w sekcji Pliki do pobrania.

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

02 listopada 2015 r. do godziny 18:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2016

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego pod adresem internetowym mewa2.mazowia.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e-administracji polegające m.in. na:

  • zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych;
  • zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

Dodatkowo w obszarze geoinformacji wspierane będą projekty mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności już istniejących systemów. Istotne znaczenie będą miały działania poprawiające jakość istniejących usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80%;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu 8 000 000 PLN, przy czym ograniczenie to nie dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 000 000 EUR

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00

tel.: 801 101 101, 22 542 27 9922 542 27 11;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

06 -400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 801 101 101, 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

09-400 Płock ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

26-610Radom ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

08-110Siedlce ul. Piłsudskiego 7,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

 

Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa

Dla kogo?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa.

Obszar wsparcia

E-usługi i informatyzacja

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e-administracji polegające m.in. na:

  • zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych;
  • zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

Dodatkowo w obszarze geoinformacji wspierane będą projekty mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności już istniejących systemów. Istotne znaczenie będą miały działania poprawiające jakość istniejących usług.

Poziom dofinansowania

80%

Minimalny wkład własny

20%

Wartość projektu

Od 625 tys. PLN

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Strona internetowa z adresami Punktów Informacyjnych

Przekierowanie do dokumentów Programu

Strona z zakładką Zapoznaj się z prawem i dokumentami

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś