Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Załączniki (1)

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

23 sierpnia 2022 roku minister funduszy i polityki regionalnej podpisał zgodę na zawieszenie części wytycznych i w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych ma na celu odstąpienie od wymogu zobowiązania wnioskodawców do przedstawienia studium wykonalności oraz przeprowadzenia analiz, w tm zwłaszcza analizy finansowej, zgodnie z metodyką przedstawioną w wytycznych. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych uprości obowiązki wnioskodawców i skróci procedury przygotowania aplikacji w celu pozyskania dotacji UE na realizację projektów inwestycyjnych, w tym zwłaszcza projektów dotyczących łagodzenia skutków kryzysu uchodźczego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zakres zawieszenia: Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11

Termin zawieszenia: Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od dnia publikacji niniejszej informacji do 31 grudnia 2023 roku.

Zastrzeżenie: Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia może nastąpić w każdym czasie w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu stosowania wytycznych zastępującej niniejszą informację.

Uwaga: Wyjaśnienia MFiPR skierowane do instytucji zarządzających (PDF 159 KB) – pismo z 14 maja 2020 r. dotyczą również obecnego zawieszenia.

 

Zapoznaj się z dokumentem:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 121 KB) – z 23 sierpnia 2022 roku

Wersje archiwalne:

***

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

Obowiązuje od 11.07.2022 | Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 83 KB

 

Informacja Ministra 

 

wersje archiwalne:

Wersja obowiązująca od 18.01.2019 do 10.07.2022 PDF 1,41 MB

Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 176 KB
Pozostałe formaty: PDF 1,58 MB

Wersja obowiązująca od 18.05.2017 do 17.01.2019 PDF 1,1 MB

Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 1,24 MB

Wersja obowiązująca od 18.03.2015 do 17.05.2017 PDF 841 KB

 

Załączniki (7)

Publikacja 2022-08-29

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś