Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Załączniki (1)

AKTUALIZACJA STAWEK JEDNOSTKOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W PROJEKTACH PI 10(iii) 

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 15 kwietnia 2022 roku (PDF 98 KB) – dokument zawiera aktualizację wysokości stawek jednostkowych z załącznika nr 1 do Wytycznych (s. 69/70)

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

27 kwietnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r.

Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19 oraz skutków agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zawieszenie niektórych przepisów dotyczących realizacji projektów w obszarze wychowania przedszkolnego ma na celu umożliwienie odpowiedniego reagowania na pojawiające się potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej dla dzieci, które były zmuszone opuścić Ukrainę ze względu na konflikt zbrojny na terenie tego kraju, często specyficzne dla tej grupy osób. Zawieszenie przepisu dotyczącego zaangażowania rodziców w działania skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi ma umożliwić wsparcie dzieci pochodzących z Ukrainy, pomimo że kontakt z ich rodzicami, przede wszystkim ze względu na barierę językową lub nieobecność w Polsce, może być utrudniony lub niemożliwy. Zawieszenie całego rozdziału 5 powinno pozwolić na uruchomienie pełnego wachlarza wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji osób dorosłych, które schroniły się w Polsce przed wojną w Ukrainie.

Zawieszenie Wytycznych powinno być stosowane do:

  1. nowo wybieranych do dofinansowania projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub które zakładają bezpośrednie działania na rzecz wsparcia osób przybywających do Polski w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy w 2022 r.;
  2. zmian dokonywanych w projektach obejmujących ich rozszerzenie o działania ukierunkowane na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 i jej skutkom lub o działania ukierunkowane na wsparcie osób przybywających do Polski w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy w 2022 r.

Termin zawieszenia: do 31 grudnia 2023 r.

Zapoznaj się z dokumentem:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych – z 27 kwietnia 2022 roku (PDF 124 KB)

Wersje archiwalne:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych – z 23 grudnia 2020 roku (PDF 109 KB)

Informacja z 13 maja 2020 roku – z 13 maja 2020 roku (PDF 115 KB)

***

Obowiązuje od 11.09.2019 | Opis zmian od ostatniej wersji DOCX, 20 KB

Załączniki:

Zestawienie uwag

XLSX 84 KB

Wersja obowiązująca od 11.09.2019

Publikacja 2022-05-16

(Wersja obowiązująca od 2022-04-27)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś