Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Załączniki (3)

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Termin zawieszenia: Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wytyczne określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Wytyczne zostały opracowane, zgodnie z 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w celu ujednolicenia zasad realizacji ww. projektów oraz prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych zarówno w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych.

Zmiany w dokumencie dotyczą: 1. rozliczania w projektach PUP środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w treści Wytycznych opisano zasady dotyczące realizacji i rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu PUP poniesionych na te formy wsparcia oraz podatku od towarów i usług VAT związanego z nimi), 2. rozliczania wydatków na zarządzanie projektami EFS, 3. wprowadzenia uproszczonej metody rozliczania projektów realizowanych w województwie podkarpackim w ramach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych (YEI 2017+).

(Wersja obowiązująca od 2020-12-29)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś