Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH 

13 stycznia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 27 grudnia 2021 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 4).

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 13 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapoznaj się z dokumentem:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 118 KB) – wersja aktualna, obowiązująca od 13 stycznia 2022 r.

Wersje archiwalne:

***

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 27 grudnia 2021 roku i obowiązuje od 5 stycznia 2022 roku.

***

Dodatkowe informacje:

Od 5 stycznia 2022 r. obowiązują zmienione Wytyczne.

W ramach głównych zmian:

  • dodaliśmy opis dotyczący nowego narzędzia informatycznego do prowadzenia kontroli krzyżowych,
  • zmieniliśmy pkt 3 i 4 w rozdziale dotyczącym rocznych planów kontroli. Po zmianie, RPK będą przekazywane do wiadomości IK UP za pośrednictwem nowego adresu mailowego: plany_kontroli@mfipr.gov.pl,
  • dokonaliśmy korekty pkt 8 w rozdziale dotyczącym kontroli instrumentów finansowych, aby lepiej oddawał regułę kontroli IF z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w rozumieniu Komisji Europejskiej,
  • w związku z zaprzestaniem akceptowania RPK PO przez IK UP zaktualizowaliśmy rozdział dotyczący kontroli systemowej,
  • doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące zachowania zasady „dwóch par oczu” przy przeprowadzaniu weryfikacji wniosków o płatność beneficjenta,
  • w podrozdziale 5.1 dodaliśmy możliwość rejestrowania listy sprawdzającej w postaci elektronicznej,
  • w podrozdziale 5.2 dokonaliśmy doprecyzowania w zakresie sposobu weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • zaktualizowaliśmy definicje w wykazie skrótów i użytych pojęć.

Wersja obowiązująca od 2021-12-27

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych