Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Załączniki (3)

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH 

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 17 września 2019 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3).

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

***

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 17 września 2019 roku i obowiązuje od 3 października 2019 roku.

***

Dnia 27 grudnia 2021 r. Pan Minister Grzegorz Puda zatwierdził zmiany w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W ramach głównych zmian:

  • dodaliśmy opis dotyczący nowego narzędzia informatycznego do prowadzenia kontroli krzyżowych,
  • zmieniliśmy pkt 3 i 4 w rozdziale dotyczącym rocznych planów kontroli. Po zmianie, RPK będą przekazywane do wiadomości IK UP za pośrednictwem nowego adresu mailowego: plany_kontroli@mfipr.gov.pl,
  • dokonaliśmy korekty pkt 8 w rozdziale dotyczącym kontroli instrumentów finansowych, aby lepiej oddawał regułę kontroli IF z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w rozumieniu Komisji Europejskiej,
  • w związku z zaprzestaniem akceptowania RPK PO przez IK UP zaktualizowaliśmy rozdział dotyczący kontroli systemowej,
  • doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące zachowania zasady „dwóch par oczu” przy przeprowadzaniu weryfikacji wniosków o płatność beneficjenta,
  • w podrozdziale 5.1 dodaliśmy możliwość rejestrowania listy sprawdzającej w postaci elektronicznej,
  • w podrozdziale 5.2 dokonaliśmy doprecyzowania w zakresie sposobu weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • zaktualizowaliśmy definicje w wykazie skrótów i użytych pojęć.

 

Zmienione wytyczne będą obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu ws. publikacji wytycznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

(Wersja obowiązująca od 2021-12-27)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś