Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wypracowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 sporządzony na wzorze Programu będącego Zał. do projektu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz COM(2018) 375.

Realizując europejską zasadę partnerstwa, programowanie RPO WM 2021-2027 oparte jest na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. W sierpniu br. dokument został przedłożony partnerom społeczno-gospodarczym do konsultacji. Dobór do współpracy właściwych partnerów społeczno-gospodarczych odbył się zgodnie z metodyką wyboru. Zaangażowane zostały reprezentatywne organizacje, a Instytucja Zarządzająca skorzystała ze współpracy, wykorzystując w programowaniu praktyczną wiedzę i doświadczenie partnerów zgodnie z ich ramami instytucjonalnymi i prawnymi.

8 grudnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie postępu prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027. ZWM zaakceptował tabelaryczne, zbiorcze zestawienie zawierające uwagi partnerów społeczno-gospodarczych wraz ustosunkowaniem się Instytucji Zarządzającej do wniesionych uwag.

Załączniki (1)

Publikacja 2020-12-11

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych