Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Załączniki (1)

Nowelizacja wytycznych jest prowadzona na wyraźne zalecenie Komisji Europejskiej. Ma wyłącznie na celu zmianę postanowienia sekcji 8.2.7 pkt 4 lit. a.

W opinii KE dotychczasowy zapis budzi wątpliwości co do spójności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE. L 193 z 18.07.2018, str. 1).

Wytyczne w pozostałym zakresie były już opiniowane, dlatego nie podlegają dalszemu opiniowaniu i ewentualne uwagi odnoszące się do niezmienianych zapisów nie będą uwzględniane.

Opinie do zmiany wprowadzonej do dokumentu można przesyłać do 11 sierpnia 2023 roku na adres e‑mail: elzbieta.krawczyk@mfipr.gov.pl

Publikacja 2023-07-28

(Wersja obowiązująca od 2023-07-25)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś