Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Edukacja przedszkolna jest jednym z obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji środków konkursowych aż o 5,5 mln zł (nabór nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/2). Dzięki temu wsparcie z Unii Europejskiej otrzymają kolejne placówki przedszkolne. Umożliwi to zwiększenie miejsc w przedszkolach, w tym także dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami. Ponadto rozszerzona zostanie oferta przedszkoli o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. Dofinansowanie placówek przedszkolnych po zwiększonej alokacji wyniesie ponad 8,8 mln zł w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na grafice znajduje się hasło: Zwiększenie alokacji konkursowej – ponad 5,5 mln zł na wsparcie edukacji przedszkolnej. Na zdjęciu dziewczynka z dłońmi pomalowanymi w kolorach tęczy.

 

Fundusze europejskie umożliwią realizację projektów w zakresie:

  • tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym również specjalnych i integracyjnych;
  • dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • rozszerzenia oferty edukacyjnej placówek o dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające wyrównywanie deficytu dziecka;
  • wydłużenie czasu pracy punktów przedszkolnych;
  • doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych, w szczególności w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Dofinansowane projekty

Zwiększenie alokacji umożliwiło wsparcie kolejnych 15 projektów kwotą ponad 5,5 mln zł. Łącznie w konkursie zostanie utworzonym ponad 420 miejsc wychowania przedszkolnego, a ponad 1000 dzieci zyska szansę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Ponadto wsparciem zostanie objętych 135 nauczycieli, a 16 obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do nagrodzonych projektów dołączyły m.in.:

  • Przedszkole marzeń – wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale;
  • Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś