Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu (Project description):

Projekt „Z@opiekowani…” został uruchomiony przez Miasto st. Warszawa. Objęto nim 50-osobową grupę warszawskich seniorów. Wsparcie uzyskały samotne osoby starsze, w tym niewychodzące z domu. Ideą projektu jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej opieki przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczestnicy otrzymali opaski z czerwonym przyciskiem, który mogą użyć w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Dzięki wbudowanej funkcji GPS mogą wezwać pomoc. Są one również wyposażone w detektor upadku, monitorowanie tętna, a także funkcję przypominania o konieczności zażycia leków. Dodatkowo, seniorzy zostali wyposażeni w tablety, które pełnią funkcję integracyjną oraz pobudzają do działania w lokalnej społeczności. W przypadku trudności, pomoc zapewniają opiekunowie, wspierając swoich podopiecznych w codziennych aktywnościach.

The project „Z@opiekowani…” [C@redfor…] was launched by the Capital City of Warsaw. It embraced a 50-person group of Warsaw senior persons. Support was received by elderly persons living on their own, including those unable to leave their homes. The project’s idea is to ensure participants with comprehensive care while making use of modern information and communication technologies.

Participants received bands fitted with a red button that they can be used in the event of a threat to one’s life or health. Thanks to the inbuilt GPS function, they can call for help. They are also equipped with a fall detector, pulse monitoring, and also the function of reminding the wearer of the need to take medication. In addition the senior persons were equipped with tablets providing an integration function, and stimulating active involvement in the local community. In the event of difficulty, assistance is provided by carers, supporting their wards in their everyday activities.

Galeria (Galery)

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent (beneficiary):

Miasto Stołeczne Warszawa (The Capital City Warsaw)

Projekt (project name):

Z@opiekowani – Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w M.st. Warszawie (Z@opiekowani– Comprehensive Support for Non-Independent Persons in the Capital City of Warsaw)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020)

Działanie: 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund)

Całkowita wartość projektu: 977 000,00 zł

Wkład UE: 781 600,00 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś