Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wspierają walkę ze smogiem. To na przykład środki na wymianę starych, nieefektywnych energetycznie pieców na bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu siedmiu projektów z tego zakresu. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Nieefektywne energetycznie piece są jedną z przyczyn złego stanu powietrza w sezonie grzewczym. Dlatego fundusze z programu regionalnego przeznaczane są na wymianę takich urządzeń. O środki mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, a także samorządowe jednostki organizacyjne. W wyniku rozstrzygniętego właśnie konkursu w sumie 9,7 mln zł dofinansowania z UE i środków krajowych uzyska siedem projektów. Z wsparcia skorzystają: Gmina Joniec, Gmina Magnuszew, Gmina Pokrzywnica, Gmina Korczew, Gmina Baboszewo, Gmina Tłuszcz oraz Gmina Szydłowiec.

 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W miarę uruchamiania środków w programie szansę na dofinansowanie będą miały kolejne projekty. Cały czas dostępne są również możliwości starania się o dotacje na wymianę urządzeń grzewczych. Konkurs potrwa do 8 maja – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Samorządy przeznaczą środki na wymianę urządzeń grzewczych w domach mieszkańców, ale też budynkach publicznych. Gmina Tłuszcz zainwestuje 1,6 mln zł dofinansowania w kotły gazowe i kotły na biomasę w ponad 70 domach i budynku wielorodzinnym. Z wsparcia skorzystają mieszkańcy gminy Magnuszew. Ponad 1,4 mln zł pomoże w wymianie kotłów centralnego ogrzewania na automatyczne kotły na biomasę, kotły gazowe, olejowe, czy pompy ciepła. Wsparcie obejmie również montaż instalacji fotowoltaicznych. Fundusze z programu regionalnego pomogą w staraniach o czyste powietrze na terenie Gminy Korczew i Jabłonna Lacka. Tu również zaplanowano wymianę kotłów centralnego ogrzewania oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w konkursie z działania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

 

Kolejne możliwości zdobycia dofinansowania

Do początku maja można ubiegać się o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych
w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. To także wsparcie w wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Dodatkowo, w ramach projektu można zaplanować m.in.: podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, przeprowadzenie termomodernizacji, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, czy wymianę czujników tlenku węgla, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Dofinansowanie projektów wyniesie do 1,5 mln zł. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, czy TBS-y.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś