Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wspierają walkę ze smogiem. To na przykład środki na wymianę starych, nieefektywnych energetycznie pieców na bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu siedmiu projektów z tego zakresu. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Nieefektywne energetycznie piece są jedną z przyczyn złego stanu powietrza w sezonie grzewczym. Dlatego fundusze z programu regionalnego przeznaczane są na wymianę takich urządzeń. O środki mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, a także samorządowe jednostki organizacyjne. W wyniku rozstrzygniętego właśnie konkursu w sumie 9,7 mln zł dofinansowania z UE i środków krajowych uzyska siedem projektów. Z wsparcia skorzystają: Gmina Joniec, Gmina Magnuszew, Gmina Pokrzywnica, Gmina Korczew, Gmina Baboszewo, Gmina Tłuszcz oraz Gmina Szydłowiec.

 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W miarę uruchamiania środków w programie szansę na dofinansowanie będą miały kolejne projekty. Cały czas dostępne są również możliwości starania się o dotacje na wymianę urządzeń grzewczych. Konkurs potrwa do 8 maja – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Samorządy przeznaczą środki na wymianę urządzeń grzewczych w domach mieszkańców, ale też budynkach publicznych. Gmina Tłuszcz zainwestuje 1,6 mln zł dofinansowania w kotły gazowe i kotły na biomasę w ponad 70 domach i budynku wielorodzinnym. Z wsparcia skorzystają mieszkańcy gminy Magnuszew. Ponad 1,4 mln zł pomoże w wymianie kotłów centralnego ogrzewania na automatyczne kotły na biomasę, kotły gazowe, olejowe, czy pompy ciepła. Wsparcie obejmie również montaż instalacji fotowoltaicznych. Fundusze z programu regionalnego pomogą w staraniach o czyste powietrze na terenie Gminy Korczew i Jabłonna Lacka. Tu również zaplanowano wymianę kotłów centralnego ogrzewania oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w konkursie z działania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

 

Kolejne możliwości zdobycia dofinansowania

Do początku maja można ubiegać się o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych
w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. To także wsparcie w wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Dodatkowo, w ramach projektu można zaplanować m.in.: podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, przeprowadzenie termomodernizacji, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, czy wymianę czujników tlenku węgla, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Dofinansowanie projektów wyniesie do 1,5 mln zł. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, czy TBS-y.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych