Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania dziesięć projektów, dzięki którym osoby niesamodzielne i z zaburzeniami psychicznymi objęte zostaną kompleksową pomocą. Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć wyniesie ponad 14 mln zł,  z czego unijne dofinansowanie to przeszło 13 mln zł. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów, a środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Znamy listę projektów wspierających osoby niesamodzielne oraz z zaburzeniami psychicznymi

Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój różnorodnych i kompleksowych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym. W warunkach domowych, osoby starsze, niesamodzielne i te z zaburzeniami lepiej sobie radzą w codziennym funkcjonowaniu.

Harmonia ze światem

Wnioskodawcy, którzy znaleźli się na liście rankingowej przeznaczą unijną pomoc np. na stworzenie dziennych form opieki. Uczestnicy projektów skorzystają z porad psychiatry,  psychologa, wezmą udział w spotkaniach i sesjach psychoterapeutycznych grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej, a także rehabilitacji, np. kinezyterapii i fizykoterapii.

Wsparciem zostaną objęte m.in. osoby z depresją, chorobą dwu afektywną biegunową, schizofrenią i zaburzeniami lękowymi.

W ramach projektów dostępne będą zajęcia z logopedą, wizyty u neurologa i seksuologa, wsparcie pedagoga oraz pracownika socjalnego, którego zadaniem będzie rozpoznanie warunków socjalno-bytowych osób biorących udział w projekcie. Zapewniona będzie także opieka pielęgniarska, jak również usługi opiekuna medycznego, który będzie pomagać osobom chorym i niesamodzielnym zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe.

Wsparcie czeka również na opiekunów i osoby z otoczenia uczestników projektów. Będą to specjalistyczne porady, działania edukacyjne i motywacyjne. Wnioskodawcy stawiają też na nowe technologie np. teleopieka, specjalna aplikacja, która zwiększy bezpieczeństwo uczestnika w okresie przebywania samotnie w domu i dodatkowo służąca do wezwania pomocy w szczególnej sytuacji. Dla personelu medycznego zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu nowych narzędzi w rozpoznawaniu chorób psychicznych oraz z metod postępowania z pacjentem.

Realizowane przedsięwzięcia pomogą osobom niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi zmienić swoje życie, zaakceptować siebie, poczuć własną wartość oraz to, że są potrzebne. Dodatkowo, osoby te będą mogły rozwijać się w sferze społecznej, np. pasje, hobby i odnaleźć swoje miejsce w społeczności lokalnej.

Po raz kolejny przeznaczamy środki z RPO WM na wsparcie osób niesamodzielnych i z zaburzeniami psychicznymi wierząc, że opieka świadczona w ramach dziennych form opieki oraz w znanej społeczności przynoszą lepsze i długotrwałe rezultaty powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty będą realizowane w Andrzejewie, Strachówce, na terenie powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego,  wyszkowskiego i ostrowskiego, węgrowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, z rejonu Warszawy i powiatu wołomińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.2 Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi:

9.2.2 Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi – RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś