Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania dziesięć projektów, dzięki którym osoby niesamodzielne i z zaburzeniami psychicznymi objęte zostaną kompleksową pomocą. Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć wyniesie ponad 14 mln zł,  z czego unijne dofinansowanie to przeszło 13 mln zł. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów, a środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Znamy listę projektów wspierających osoby niesamodzielne oraz z zaburzeniami psychicznymi

Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój różnorodnych i kompleksowych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym. W warunkach domowych, osoby starsze, niesamodzielne i te z zaburzeniami lepiej sobie radzą w codziennym funkcjonowaniu.

Harmonia ze światem

Wnioskodawcy, którzy znaleźli się na liście rankingowej przeznaczą unijną pomoc np. na stworzenie dziennych form opieki. Uczestnicy projektów skorzystają z porad psychiatry,  psychologa, wezmą udział w spotkaniach i sesjach psychoterapeutycznych grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej, a także rehabilitacji, np. kinezyterapii i fizykoterapii.

Wsparciem zostaną objęte m.in. osoby z depresją, chorobą dwu afektywną biegunową, schizofrenią i zaburzeniami lękowymi.

W ramach projektów dostępne będą zajęcia z logopedą, wizyty u neurologa i seksuologa, wsparcie pedagoga oraz pracownika socjalnego, którego zadaniem będzie rozpoznanie warunków socjalno-bytowych osób biorących udział w projekcie. Zapewniona będzie także opieka pielęgniarska, jak również usługi opiekuna medycznego, który będzie pomagać osobom chorym i niesamodzielnym zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe.

Wsparcie czeka również na opiekunów i osoby z otoczenia uczestników projektów. Będą to specjalistyczne porady, działania edukacyjne i motywacyjne. Wnioskodawcy stawiają też na nowe technologie np. teleopieka, specjalna aplikacja, która zwiększy bezpieczeństwo uczestnika w okresie przebywania samotnie w domu i dodatkowo służąca do wezwania pomocy w szczególnej sytuacji. Dla personelu medycznego zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu nowych narzędzi w rozpoznawaniu chorób psychicznych oraz z metod postępowania z pacjentem.

Realizowane przedsięwzięcia pomogą osobom niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi zmienić swoje życie, zaakceptować siebie, poczuć własną wartość oraz to, że są potrzebne. Dodatkowo, osoby te będą mogły rozwijać się w sferze społecznej, np. pasje, hobby i odnaleźć swoje miejsce w społeczności lokalnej.

Po raz kolejny przeznaczamy środki z RPO WM na wsparcie osób niesamodzielnych i z zaburzeniami psychicznymi wierząc, że opieka świadczona w ramach dziennych form opieki oraz w znanej społeczności przynoszą lepsze i długotrwałe rezultaty powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty będą realizowane w Andrzejewie, Strachówce, na terenie powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego,  wyszkowskiego i ostrowskiego, węgrowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, z rejonu Warszawy i powiatu wołomińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.2 Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi:

9.2.2 Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi – RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych