Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Co przyniesie 2020 rok na Mazowszu? Duże wsparcie dla projektów społeczno-edukacyjnych, a także kolejne fundusze na działania niskoemisyjne. Takie są główne założenia harmonogramu konkursów o unijne dofinansowanie przyjętego w tym tygodniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dostępne będą również fundusze na projekty dotyczące ochrony zabytków, czy informatyzacji administracji i zasobów kultury. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

W cztery lata od startu pierwszych konkursów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w całym regionie realizowanych jest już ponad 3 tysiące projektów. Są to inwestycje z zakresu e-usług, wyposażenia szpitali w specjalistyczny sprzęt, rozwoju transportu, zwiększania efektywności energetycznej budynków, kultury, rewitalizacji, gospodarki odpadami, a także działań społeczno-edukacyjnych. Rok 2020 przyniesie kolejne możliwości pozyskania unijnego finansowania na Mazowszu.

Program regionalny jest już na zaawansowanym etapie realizacji. Rozdysponowanych jest już większość środków, a efekty realizowanych projektów są już coraz bardziej widoczne. W harmonogramie konkursów na 2020 rok zaplanowanych jest 13 konkursów z pulą dofinansowania przekraczającą 140 mln zł, skierowanych zwłaszcza do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, a także instytucji społecznych i edukacyjnych – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W pierwszej połowie przyszłego roku rozpoczną się konkursy dotyczące rozwoju współpracy szkół z rynkiem pracy, edukacji przedszkolnej, a także wsparcia osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wtedy również będzie możliwość skorzystania z wsparcia w tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W harmonogramie uwzględniono również konkursy dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a także ochrony zabytków. W pierwszym półroczu odbędą się konkursy dedykowane Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Warszawskiego Obszaru Terytorialnego, czyli projektom realizowanym w Warszawie i 39 sąsiednich gminach. Konkursy te dotyczyć będą budowy ścieżek rowerowych, informatyzacji administracji i zasobów kultury, prowadzenia doradztwa edukacyjnego dla uczniów oraz tworzenia miejsc opieki nad dziećmi. Końcówka roku dedykowana będzie natomiast działaniom społecznym na Mazowszu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem konkursów na rok 2020 dostępnym na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

O funduszach europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – programu kierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania unijnego dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś