Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przyszły rok przyniesie kolejne szanse na pozyskanie unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wstępnie plan obejmuje 10 konkursów o wartości ponad 170 mln zł z UE. Środki przeznaczone zostaną zwłaszcza na projekty samorządów, instytucji społecznych   oraz edukacyjnych.

 

Trzy lata po ogłoszeniu pierwszych konkursów o unijne dofinansowanie wsparcie mazowieckich projektów sięgnęło już prawie 6 mld zł. Środki pozwolą na realizację 2,5 tys. projektów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości, e-usług, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rewitalizacji, medycyny, transportu, ale też rozwoju rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji. Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 4 listopada br. województwo znajduje się na trzecim miejscu w Polsce pod względem kontraktacji funduszy w programach regionalnych. Do tej pory Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosiły ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych. Jeszcze z tegorocznej puli dostępne są możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie projektów badawczych, obszaru doradztwa biznesowego, inwestycji dotyczących efektywności energetycznej, budowy parkingów „Parkuj i Jedź”, informatyzacji służby zdrowia, czy realizacji usług społecznych.

 

Plany na przyszły rok obejmują 10 konkursów, których pula wyniesie ponad 170 mln zł. Zgodnie z zasadami ogłaszania naborów w trakcie roku będzie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie, co uzależnione będzie w dużej mierze od rozstrzygnięć kolejnych konkursów oraz uwolnienia środków z Krajowej Rezerwy Wykonania – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co fundusze europejskie w 2019 roku?

W lutym rozpocznie się konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji przedszkolnej. Marzec to czas na staranie się o środki na rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych świadczonych w społeczności lokalnej. Będą również fundusze na programy wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa. Na kwiecień zaplanowane są konkursy dotyczące informatyzacji urzędów, programów zdrowotnych dotyczących zaburzeń depresyjnych u dzieci, młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia, a także szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych i językowych dla dorosłych. W czerwcu natomiast będzie można ubiegać się o dofinansowanie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Druga połowa roku to kolejne możliwości sięgnięcia po fundusze europejskie. W sierpniu dostępne będą środki na tworzenie i rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli żłobków, klubów dziecięcych, czy opiekuna dziennego. Na październik zaplanowany jest konkurs dotyczący kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ten nabór skierowany będzie do placówek działających na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 okolicznych gmin. Końcówka roku to natomiast szansa dla przedsiębiorców na zdobycie finansowania udziału w zagranicznych targach, misjach i wizytach studyjnych. Szczegółowy harmonogram konkursów na przyszły rok dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Jak fundusze unijne rozwijają Mazowsze?

Ponad 2,5 tys. projektów dofinansowanych do tej pory na Mazowszu to konkretne efekty dla mieszkańców. Oto przykłady planowanych efektów realizowanych działań:

 • Ponad 300 przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
 • Ponad 130 przedsiębiorstw wspartych w zakresie umiędzynarodowienia działalności
 • Ponad 200 instytucji z sektora publicznego, które udostępnią on-line informacje dla mieszkańców
 • Ponad 3,1 tys. urządzeń do leczenia pacjentów zakupionych dla mazowieckich szpitali i przychodni
 • Ponad 6,5 tys. miejsc postojowych na wybudowanych parkingach „Parkuj i Jedź”
 • Ponad 570 km wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych
 • Ponad 400 zmodernizowanych energetycznie budynków
 • Ponad 5,5 tys. gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
 • Lepsza jakość podróży dzięki 69 zakupionym i zmodernizowanym pociągom
 • Ponad 178 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi
 • Ponad 30 tys. dorosłych korzystających ze szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych
 • Ponad 12 tys. przedszkolaków objętych dodatkowymi zajęciami
 • Wsparcie prawie 9 tys. osób powyżej 50 roku życia

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś