Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wprowadzona w harmonogramie unijnych dotacji na 2017 rok zmiana, dotyczy nowego terminu składania wniosków na projekty edukacyjne.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiana dotyczy Osi Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu.

Z października na grudzień przesunięto nabór wspierający kształcenie ogólne oraz rozwój zawodowy nauczycieli – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży/ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Nowy harmonogram dostępny jest na:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2017-rok.html

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych