Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis

Obecny zapis

Uzasadnienie/Uwagi
1. Rozdział 1 Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
2. Rozdział 3

Najważniejsze informacje dotyczące przygotowania i realizacji projektu

Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej, zgodnie z kryterium dostępu nr 3. Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej, zgodnie z kryterium dostępu nr 2. Poprawa omyłki pisarskiej.
3. Rozdział 8 Kwota przeznaczona na nabór Wartość dofinansowania
w ramach konkursu wynosi:
14 870 352,76 PLN

w tym EFS*: 13 995 626,13 PLN

w tym BP: 874 726,63 PLN

* Kwota dofinansowania EFS
w ramach konkursu wynosi
3 243 783 EUR przeliczona kursem EBC z dnia 27.02.2019 r. wynoszącym 4,3146 PLN.

Wartość dofinansowania
w ramach konkursu wynosi:
13 431 893,08 PLN

w tym EFS*: 12 641 781,72 PLN

w tym BP: 790 111,36 PLN

* Kwota dofinansowania EFS
w ramach konkursu wynosi
2 943 783 EUR przeliczona kursem EBC z dnia 29.04.2019 r. wynoszącym 4,2944 PLN.

Zgodnie z decyzją ZWM z dnia 30.04.2019 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych – RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych