Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis

Obecny zapis

Uzasadnienie/Uwagi
1. Rozdział 1 Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
2. Rozdział 3

Najważniejsze informacje dotyczące przygotowania i realizacji projektu

Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej, zgodnie z kryterium dostępu nr 3. Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej, zgodnie z kryterium dostępu nr 2. Poprawa omyłki pisarskiej.
3. Rozdział 8 Kwota przeznaczona na nabór Wartość dofinansowania
w ramach konkursu wynosi:
14 870 352,76 PLN

w tym EFS*: 13 995 626,13 PLN

w tym BP: 874 726,63 PLN

* Kwota dofinansowania EFS
w ramach konkursu wynosi
3 243 783 EUR przeliczona kursem EBC z dnia 27.02.2019 r. wynoszącym 4,3146 PLN.

Wartość dofinansowania
w ramach konkursu wynosi:
13 431 893,08 PLN

w tym EFS*: 12 641 781,72 PLN

w tym BP: 790 111,36 PLN

* Kwota dofinansowania EFS
w ramach konkursu wynosi
2 943 783 EUR przeliczona kursem EBC z dnia 29.04.2019 r. wynoszącym 4,2944 PLN.

Zgodnie z decyzją ZWM z dnia 30.04.2019 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych – RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś