Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Harmonogram unijnych środków dla Mazowsza w ramach RPO WM 2014-2020 wzbogacił się o kolejne pięć konkursów. Nowe nabory dofinansują projekty badawczo-rozwojowe oraz projekty z zakresu informatyzacji służby zdrowia. Fundusze europejskie pozwolą również wprowadzać innowacje w sektorze MŚP, a mazowieckie samorządy ponownie będą mogły starać się o środki na budowę parkingów „Parkuj i Jedź”. Pojawi się również konkurs, który dofinansuje działania zwiększające dostępność do usług społecznych. Uruchomienie naborów zaplanowano na IV kwartał 2018 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WM 2014-2020.

W październiku 2018 r. na unijne dofinansowanie swoich inwestycji będą mogły liczyć samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponad 19,5 mln zł trafi na budowę lub przebudowę centrów przesiadkowych lub obiektów „Parkuj i Jedź” – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

W listopadzie 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na informatyzację służby zdrowia w zakresie wsparcia aptek szpitalnych. Na ten cel przeznaczono ponad 8,6 mln zł – Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Na grudzień 2018 r. w nowym harmonogramie zaplanowane zostały trzy nabory. Pierwszy, przeznaczony dla przedsiębiorców, dotyczy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej. Na ok. 13 mln zł unijnego dofinansowania będą mogły liczyć projekty posiadające certyfikat Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości) – Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Kolejny konkurs pozwoli rozwijać innowacje w sektorze MŚP poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Do mazowieckich przedsiębiorców może trafić nawet blisko 65 mln zł – Działanie 3.3 Innowacje w MŚP.

W grudniu 2018 r. MJWPU przeprowadzi również nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on dotyczył projektów, dzięki którym wdrożone zostaną programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży. Pula środków to ponad 6,4 mln zł – Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Podziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Z października 2018 r. na grudzień 2018 r. przesunięto nabór polegający na wymianie urządzeń grzewczych na te bardziej ekologiczne. Do mazowieckich samorządów trafi przeszło 12,9 mln zł – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Aktualny harmonogram dostępny jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2018-rok/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś