Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Harmonogram unijnych środków dla Mazowsza w ramach RPO WM 2014-2020 wzbogacił się o kolejne pięć konkursów. Nowe nabory dofinansują projekty badawczo-rozwojowe oraz projekty z zakresu informatyzacji służby zdrowia. Fundusze europejskie pozwolą również wprowadzać innowacje w sektorze MŚP, a mazowieckie samorządy ponownie będą mogły starać się o środki na budowę parkingów „Parkuj i Jedź”. Pojawi się również konkurs, który dofinansuje działania zwiększające dostępność do usług społecznych. Uruchomienie naborów zaplanowano na IV kwartał 2018 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WM 2014-2020.

W październiku 2018 r. na unijne dofinansowanie swoich inwestycji będą mogły liczyć samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponad 19,5 mln zł trafi na budowę lub przebudowę centrów przesiadkowych lub obiektów „Parkuj i Jedź” – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

W listopadzie 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na informatyzację służby zdrowia w zakresie wsparcia aptek szpitalnych. Na ten cel przeznaczono ponad 8,6 mln zł – Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Na grudzień 2018 r. w nowym harmonogramie zaplanowane zostały trzy nabory. Pierwszy, przeznaczony dla przedsiębiorców, dotyczy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej. Na ok. 13 mln zł unijnego dofinansowania będą mogły liczyć projekty posiadające certyfikat Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości) – Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Kolejny konkurs pozwoli rozwijać innowacje w sektorze MŚP poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Do mazowieckich przedsiębiorców może trafić nawet blisko 65 mln zł – Działanie 3.3 Innowacje w MŚP.

W grudniu 2018 r. MJWPU przeprowadzi również nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on dotyczył projektów, dzięki którym wdrożone zostaną programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży. Pula środków to ponad 6,4 mln zł – Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Podziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Z października 2018 r. na grudzień 2018 r. przesunięto nabór polegający na wymianie urządzeń grzewczych na te bardziej ekologiczne. Do mazowieckich samorządów trafi przeszło 12,9 mln zł – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Aktualny harmonogram dostępny jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2018-rok/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych