Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 13 do 28 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM. Konkurs skierowany będzie do projektodawców, którzy otworzą nowe żłobki, kluby dziecięce lub miejsca opieki u opiekuna dziennego  na terenie Warszawy lub 39 przyległych gmin. Wartość dofinansowania w ramach konkursu będzie wynosić 8,5 mln zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogły starać się gminy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które będą chciały utworzyć miejsca opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (tzw. ZIT WOF),  tj. Warszawy i 39 okolicznych gmin. Ich głównym zadaniem będzie zdiagnozowanie zapotrzebowania na miejsca opieki i ich zaprojektowanie. Wybór formy opieki będzie musiał być dostosowany do danej lokalizacji i  potrzeb rodziców.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektów będą mogli zostać rodzice bezrobotni lub bierni zawodowo, pozostający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 r.ż., w tym kobiety, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym. Dodatkowo uczestnikami projektów będą mogli zostać rodzice pracujący, którzy związani są z terenem Warszawy i okolic miejscem zamieszkania lub pracy.

Na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Wnioskodawcy zainteresowani konkursem będą musieli zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Regulaminie konkursu i w przewidzianym terminie (od 13 do 28 lutego) złożyć elektroniczny wniosek do WUP. Stworzony przez nich projekt powinien zakładać tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego. Sfinansować będą mogli działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, wyposażeniem, zakupem mebli, pomocy dydaktycznych, pełnego wyposażenia i montażu placu itp. Dofinansowanie będzie mogło też obejmować wynagrodzenie i przeszkolenie personelu oraz opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji konkursów od 2020 r. podatek VAT w projektach nie jest kwalifikowalny.

Przystępując do konkursu każdy wnioskodawca powinien pamiętać, że samo złożenie wniosku powinno być poprzedzone przez konkretne działania: analizę zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w danej gminie, warunków lokalowych jak i zasad rekrutacji uczestników do projektu. Projektodawca powinien również przewidzieć w jaki sposób utrzyma miejsca opieki przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu.

Szkolenie z prowadzenia żłobków

Wnioskodawcy, którzy rozpoczną przygotowania do pracy nad projektem będą mieli szanse skonfrontować swoje założenia z wymaganiami systemowymi oraz prawnymi, bez których instytucje opieki dla dzieci nie mogłyby funkcjonować. W tym właśnie celu już 4 lutego  będą mogli wziąć udział w szkoleniu „Jak otworzyć i prowadzić żłobek z sukcesem”, które WUP w Warszawie organizuje w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne BusinessRoom, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. Zainteresowani będą mogli zgłosić chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który będzie można pobrać ze strony rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl, z sekcji Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach.

 

Spotkania informacyjne

10 lutego w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie odbędzie się spotkanie, na którym zainteresowani będą mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkursu, zasadami sporządzania wniosku i obsługi systemu MEWA 2.0. Udział w spotkaniu będzie bezpłatny. Szczegółowe informacje zostaną już niebawem zamieszczone na stronie rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl w sekcji Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach. Najświeższe informacje dotyczące konkursu będą również zamieszczane na facebookowym profilu Aktywni na Mazowszu.

 

Link do naboru (WUP): https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11076417-nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20

 

Link do naboru (funduszedlamazowsza.eu): https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-rpo-wm-na-lata-2014-2020-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20/

 

Link do profilu Aktywni na Mazowszu: https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś