Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 13 do 28 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM. Konkurs skierowany będzie do projektodawców, którzy otworzą nowe żłobki, kluby dziecięce lub miejsca opieki u opiekuna dziennego  na terenie Warszawy lub 39 przyległych gmin. Wartość dofinansowania w ramach konkursu będzie wynosić 8,5 mln zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogły starać się gminy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które będą chciały utworzyć miejsca opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (tzw. ZIT WOF),  tj. Warszawy i 39 okolicznych gmin. Ich głównym zadaniem będzie zdiagnozowanie zapotrzebowania na miejsca opieki i ich zaprojektowanie. Wybór formy opieki będzie musiał być dostosowany do danej lokalizacji i  potrzeb rodziców.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektów będą mogli zostać rodzice bezrobotni lub bierni zawodowo, pozostający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 r.ż., w tym kobiety, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym. Dodatkowo uczestnikami projektów będą mogli zostać rodzice pracujący, którzy związani są z terenem Warszawy i okolic miejscem zamieszkania lub pracy.

Na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Wnioskodawcy zainteresowani konkursem będą musieli zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Regulaminie konkursu i w przewidzianym terminie (od 13 do 28 lutego) złożyć elektroniczny wniosek do WUP. Stworzony przez nich projekt powinien zakładać tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego. Sfinansować będą mogli działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, wyposażeniem, zakupem mebli, pomocy dydaktycznych, pełnego wyposażenia i montażu placu itp. Dofinansowanie będzie mogło też obejmować wynagrodzenie i przeszkolenie personelu oraz opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji konkursów od 2020 r. podatek VAT w projektach nie jest kwalifikowalny.

Przystępując do konkursu każdy wnioskodawca powinien pamiętać, że samo złożenie wniosku powinno być poprzedzone przez konkretne działania: analizę zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w danej gminie, warunków lokalowych jak i zasad rekrutacji uczestników do projektu. Projektodawca powinien również przewidzieć w jaki sposób utrzyma miejsca opieki przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu.

Szkolenie z prowadzenia żłobków

Wnioskodawcy, którzy rozpoczną przygotowania do pracy nad projektem będą mieli szanse skonfrontować swoje założenia z wymaganiami systemowymi oraz prawnymi, bez których instytucje opieki dla dzieci nie mogłyby funkcjonować. W tym właśnie celu już 4 lutego  będą mogli wziąć udział w szkoleniu „Jak otworzyć i prowadzić żłobek z sukcesem”, które WUP w Warszawie organizuje w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne BusinessRoom, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. Zainteresowani będą mogli zgłosić chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który będzie można pobrać ze strony rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl, z sekcji Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach.

 

Spotkania informacyjne

10 lutego w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie odbędzie się spotkanie, na którym zainteresowani będą mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkursu, zasadami sporządzania wniosku i obsługi systemu MEWA 2.0. Udział w spotkaniu będzie bezpłatny. Szczegółowe informacje zostaną już niebawem zamieszczone na stronie rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl w sekcji Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach. Najświeższe informacje dotyczące konkursu będą również zamieszczane na facebookowym profilu Aktywni na Mazowszu.

 

Link do naboru (WUP): https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11076417-nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20

 

Link do naboru (funduszedlamazowsza.eu): https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-rpo-wm-na-lata-2014-2020-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20/

 

Link do profilu Aktywni na Mazowszu: https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych