Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Nieustannie rośnie świadomość dotycząca jakości żywności. Konsumenci chcą wiedzieć, czy to, co spożywają, jest bezpieczne. Kompleksową metodę identyfikacji skażeń biologicznych i chemicznych, które są niebezpieczne dla ludzkiego organizmu, opracowała firma Biomibo pod kierownictwem pani prof. Mieczysławy Boguś. Celem projektu dofinansowanego z funduszy europejskich jest opracowanie metody wykrywania skażeń biologicznych, takich jak bakterie oraz jaja i cysty pasożytów, a także skażeń chemicznych, np. węglowodorami aromatycznymi, dioksynami, polichlorowanymi bifenylami (PCB) oraz pestycydami. Dzięki prowadzonym badaniom możliwe będzie opracowanie kompleksowej metody oceny jakości produktów zielarskich, które są nabywane z uwagi na spodziewane korzyści zdrowotne.

Awareness regarding the quality of food is steadily rising. Consumers want to know whether what they are eating is safe. A comprehensive method for the identification of biological and chemical contamination, which is dangerous to the human organism, has been developed by the company Biomibo under the direction of Professor Mieczysława Boguś. The purpose of the project co-financed with European funds is to develop a method of detecting biological contamination such as bacteria and parasite eggs and cysts, and also chemical contamination such as aromatic hydrocarbons, dioxins, polychlorinated biphenyls (PCB) and pesticides. Thanks to the research conducted, it will be possible to develop a comprehensive method for appraising the quality of herbal products which are purchased due to the expected health benefits.

Informacje szczegółowe o projekcie

Beneficjent:

BIOMIBO Boguś Mieczysława

Projekt:

Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów (Developing Methods for the comprehensive analysis of Biological and Chemical Contamination Dangerous for Consumer’s Health, Contained In Herbal Products)

Działanie:

1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

4 964 045,00 zł

Wkład UE:

4 964 045,00 zł

Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

European Regional Development Fund

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś