Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 320 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

Podpisaliśmy umowy na 45 projektów na kwotę dofinansowania 320,8 mln zł realizowanych indywidualnie przez gminy, w partnerstwie gmin, w partnerstwie z Warszawą a także przez prężnie działające na obszarze metropolii organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Wszystko jest spięte jedną klamrą: partnerstwem wynikającym z porozumienia 40 gmin podpisanego w lutym 2014 roku oraz wspólną strategią inwestycyjną.

Inwestycje Warszawy i 39 podwarszawskich gmin realizowane są dzięki funduszom europejskim o wartości ponad 165 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta specjalna pula unijnych pieniędzy pomaga samorządom metropolii warszawskiej w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców aspektów życia, takich jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin aglomeracji maksymalnie wykorzystującą ich potencjał i atuty.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – co realizujemy

Drogi rowerowe
Obecnie zakontraktowanych jest 12 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych w Warszawie i okolicznych gminach. Samorządy dostaną na to ponad 230 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach tych projektów do 2018 roku powstanie aż 327 km dróg dla rowerów. Swoje umowy podpisały m.in. Warszawa; Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków (29,8 mln zł dofinansowania); Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka (23,6 mln zł); Błonie (5,1 mln zł); Legionowo, Czosnów, Jabłonna, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew (48 mln zł); Józefów, Halinów, Karczew, Otwock, Sulejówek, Wiązowna (26,5 mln zł); Nadarzyn (4,5 mln zł); Izabelin (4,2  mln zł); Piastów (2,9 mln zł); Jaktorów (3,9 mln zł); Raszyn (5,4 mln zł).

Warszawa otrzyma z tej puli 71,6 mln (całkowity koszt inwestycji to 110 mln zł). Pieniądze pójdą na budowę 19 tras rowerowych o długości 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane, już istniejące trasy a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze. Dzięki ZIT w Warszawie w tym i kolejnym roku powstaną trasy wzdłuż takich ulic jak Towarowa, Okopowa, Żwirki i Wigury, Powsińska, Wiertnicza, Połczyńska, Kasprzaka, Jagiellońska, Puławska czy Al. Jerozolimskie.

Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane.

Parkingi „Parkuj i Jedź”
W pierwszym konkursie wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie rozbudowana sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Zakontraktowano już wszystkie projekty, na które przewidziano kwotę dofinansowania unijnego w wysokości 59,1 mln zł. Planowane inwestycje to wybudowanie nowych lub przebudowanie już istniejących parkingów w Warszawie (2,8 mln zł dofinansowania) oraz w gminach sąsiadujących ze stolicą: w Markach (2,1 mln zł); Lesznie (544 tys. zł); Wołominie (800 tys. zł); Kobyłce (6 mln zł); Legionowie (2,7 mln zł); Radzyminie (812 tys. zł); Podkowie Leśnej (600 tys. zł); Ząbkach (4,4 mln zł); Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim (19,2 mln zł); Wieliszewie (836,8 tys. zł), Jaktorowie (2,9 mln zł); Pruszkowie, Piastowie i Michałowicach (15,5 mln zł). W sumie będą to 23 obiekty z 2711 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 1133 dla rowerów.

Bliskość planowanych parkingów i przystanków transportu zbiorowego zachęci mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący mający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Parkingi „P+R” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane – z wykorzystaniem koncepcji graficznej nawiązującej do parkingów administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest też to, każdy samochód mniej na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

Doradztwo edukacyjno – zawodowe 
W tym działaniu pula zakontraktowanego dofinansowania unijnego wynosi 895,5 tys. zł, w ramach projektów 41 szkół i placówek zostanie objętych wsparciem. Dwa projekty, które obecnie są realizowane („Chwytam zmianę” i „Nauczycielu – daj sobie szansę”), mają na celu rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy, m.in. dzięki podnoszeniu lub uzyskaniu kwalifikacji nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, utworzeniu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Środki są także wykorzystywane na wzmocnienie współpracy szkół z rynkiem pracy poprzez rozpoznanie potrzeb rynku pracy i promowanie kształcenia zawodowego.

Edukacja ogólna 
W tym działaniu pula zakontraktowanego dofinansowania unijnego wynosi 7,6 mln zł, które ma objąć 7662 uczniów i 511 nauczycieli. Projekty, które obecnie są realizowane, mają na celu kształcenie kompetencji kluczowych oraz kreowanie właściwych postaw/umiejętności u dzieci i młodzieży niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych, a także postaw/umiejętności: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej czy postaw przedsiębiorczych. Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez zaplanowaną w projektach realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania oraz wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Projekty będą realizowane m.in. w Warszawie, Błoniu, Nadarzynie, Kobyłce. Jeden z najbardziej zaawansowanych projektów to „Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu”. Działania zakładane w ramach projektu obejmą dwie szkoły podstawowe w Błoniu oraz Zespół Szkół w Bieniewicach – szkołę podstawową oraz gimnazjum. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie szkolnych pracowni dla dwóch szkół. Dla dzieci są przewidziane wyjazdy edukacyjne, a dla nauczycieli szkolenia i studia podyplomowe.

Miejsca opieki nad dziećmi do lat 3
Umowy zostały podpisane na 9 projektów na dofinansowanie w wysokości 22,6 mln zł.  Dzięki temu powstanie 933 miejsc opieki w Warszawie i okolicznych gminach. Ponad 15 mln zł trafi do Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie 700 miejsc w nowych żłobkach na Białołęce, Pradze-Południe i Żoliborzu. Kolejne projekty, tym razem realizowane przez podmioty prywatne, dotyczą utworzenia nowych miejsc na Woli, Mokotowie, Pradze-Południe, w Ursusie i na Bemowie. 100 miejsc dla dzieci powstanie na terenie Grodziska Mazowieckiego, Wiązowny i Piastowa. Środki unijne zostaną wykorzystane na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy wspierających prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, a także szkolenie i  wynagrodzenia personelu oraz bieżące funkcjonowanie placówek.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś