Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki wsparciu funduszy unijnych Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przejdzie termomodernizację. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma 1,3 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz władze powiatu ciechanowskiego.

EFEKTYWNIE I PRZYJAŹNIE DLA ŚRODOWISKA

Ponad 1,3 mln zł z RPO WM zainwestowane zostanie w zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, w skład którego wchodzą liceum, technikum oraz szkoła branżowa I stopnia. Termomodernizacja obejmie budynek główny i warsztatowy, czyli sumie 4,7 tys. m2, z których na co dzień korzysta ponad 800 uczniów i przeszło 100 pracowników szkoły. W ramach projektu zaplanowano ocieplenie obiektów, wymianę instalacji wentylacyjnej, a także okien i drzwi zewnętrznych. Prace obejmą przebudowę systemów grzewczych oraz zastosowanie sterowania czasowego, co pozwoli na ograniczenie poboru ciepła nocami i w dni wolne od zajęć szkolnych. Dzięki podłączeniu do istniejącego węzła cieplnego budynek warsztatowy ogrzewany będzie z tego samego źródła, co budynek główny. Planowane rozwiązania pomogą w zwiększeniu efektywności energetycznej obiektów, a tym samym do środowiska trafi mniej zanieczyszczeń. Działania poprawią również warunki nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli.

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 1 777 806,10 zł

Kwota dofinansowania: 1 384 733,24 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

INWESTYCJE W EDUKACJĘ

Termomodernizacja to nie jedyny projekt z udziałem funduszy z RPO WM w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie. Ponad 1,7 mln zł zainwestowane zostanie w dwa trwające już projekty edukacyjne – „Edukacja kluczem do sukcesu” oraz „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu”, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe. Dzięki tym środkom zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań z m.in. matematyki, chemii, geografii czy języków obcych. Z kolei uczniowie technikum skorzystają ze specjalistycznych szkoleń i staży zawodowych u pracodawców. Środki pomogą w wyposażeniu pracowni edukacyjnych i doskonaleniu kompetencji nauczycieli.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy o przeszło 480 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych