Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki wsparciu funduszy unijnych Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przejdzie termomodernizację. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma 1,3 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz władze powiatu ciechanowskiego.

EFEKTYWNIE I PRZYJAŹNIE DLA ŚRODOWISKA

Ponad 1,3 mln zł z RPO WM zainwestowane zostanie w zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, w skład którego wchodzą liceum, technikum oraz szkoła branżowa I stopnia. Termomodernizacja obejmie budynek główny i warsztatowy, czyli sumie 4,7 tys. m2, z których na co dzień korzysta ponad 800 uczniów i przeszło 100 pracowników szkoły. W ramach projektu zaplanowano ocieplenie obiektów, wymianę instalacji wentylacyjnej, a także okien i drzwi zewnętrznych. Prace obejmą przebudowę systemów grzewczych oraz zastosowanie sterowania czasowego, co pozwoli na ograniczenie poboru ciepła nocami i w dni wolne od zajęć szkolnych. Dzięki podłączeniu do istniejącego węzła cieplnego budynek warsztatowy ogrzewany będzie z tego samego źródła, co budynek główny. Planowane rozwiązania pomogą w zwiększeniu efektywności energetycznej obiektów, a tym samym do środowiska trafi mniej zanieczyszczeń. Działania poprawią również warunki nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli.

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 1 777 806,10 zł

Kwota dofinansowania: 1 384 733,24 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

INWESTYCJE W EDUKACJĘ

Termomodernizacja to nie jedyny projekt z udziałem funduszy z RPO WM w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie. Ponad 1,7 mln zł zainwestowane zostanie w dwa trwające już projekty edukacyjne – „Edukacja kluczem do sukcesu” oraz „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu”, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe. Dzięki tym środkom zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań z m.in. matematyki, chemii, geografii czy języków obcych. Z kolei uczniowie technikum skorzystają ze specjalistycznych szkoleń i staży zawodowych u pracodawców. Środki pomogą w wyposażeniu pracowni edukacyjnych i doskonaleniu kompetencji nauczycieli.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy o przeszło 480 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś