Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym? Od 30 marca do 17 kwietnia trwa konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, skierowanych zwłaszcza do osób z niepełnosprawnościami.  W puli jest 16,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Rozpoczyna się kolejny konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na Mazowszu. Pomoc skierowana będzie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w pieczy zastępczej, nieletnich, czy też bezdomnych.

Na co dofinansowanie?

Fundusze unijne przeznaczone zostaną na organizację wsparcia w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Może to być zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ, czy też tworzenie nowej oferty aby ułatwić odnalezienie się na rynku pracy. Środki pomogą również w tworzeniu u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, czyli wyposażenie lub doposażenie stanowisk. Dofinansowanie przeznaczone zostanie także na organizację usług reintegracji społeczno-zawodowej przez Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS).

Na dofinansowanie mają szansę projekty z zakresu aktywnej integracji, czyli mające na celu zdobycie lub rozwój kompetencji potrzebnych w codziennym życiu, takich jak zaradność, samodzielność czy kompetencje zawodowe.  Może to być m.in. poradnictwo specjalistyczne (pomoc socjoterapeuty, psychologa, prawnika czy mediatora), warsztaty rozwoju osobistego, coaching umiejętności, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, czy też praca socjalna. Środki z programu regionalnego to również wsparcie w podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu. Pomogą w tym praktyki i staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, kursy i szkolenia zawodowe, ale też poradnictwo i pośrednictwo pracy. W szczególnych sytuacjach możliwe będzie finansowanie badań profilaktycznych, badań specjalistycznych, udział w terapii psychologicznej, rodzinnej, czy programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem są podstawą. Ważne jest jednak, aby nie zapominać o ich najbliższym otoczeniu. Dlatego fundusze z programu regionalnego inwestujemy również w organizację mediacji, terapii rodzinnych, poradnictwa rodzinnego czy realizację programów aktywności lokalnej – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty realizujące zadania publiczne, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, ale też Lokalne Grupy Działania.

O czym trzeba wiedzieć?

Wsparcie każdego uczestnika projektu musi odbywać się na podstawie ścieżki reintegracji i kontraktu socjalnego (lub umowy na wzór kontraktu socjalnego). Średni koszt pomocy jednej osobie może wynieść maksymalnie 14 tys. zł.  Na dofinansowanie mają szanse projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł. W przypadku działań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie poziom dofinansowania wyniesie do 80 procent kosztów kwalifikowalnych. Inne podmioty mogą liczyć nawet na 95 procent dofinansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś