Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym? Od 30 marca do 17 kwietnia trwa konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, skierowanych zwłaszcza do osób z niepełnosprawnościami.  W puli jest 16,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Rozpoczyna się kolejny konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na Mazowszu. Pomoc skierowana będzie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w pieczy zastępczej, nieletnich, czy też bezdomnych.

Na co dofinansowanie?

Fundusze unijne przeznaczone zostaną na organizację wsparcia w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Może to być zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ, czy też tworzenie nowej oferty aby ułatwić odnalezienie się na rynku pracy. Środki pomogą również w tworzeniu u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, czyli wyposażenie lub doposażenie stanowisk. Dofinansowanie przeznaczone zostanie także na organizację usług reintegracji społeczno-zawodowej przez Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS).

Na dofinansowanie mają szansę projekty z zakresu aktywnej integracji, czyli mające na celu zdobycie lub rozwój kompetencji potrzebnych w codziennym życiu, takich jak zaradność, samodzielność czy kompetencje zawodowe.  Może to być m.in. poradnictwo specjalistyczne (pomoc socjoterapeuty, psychologa, prawnika czy mediatora), warsztaty rozwoju osobistego, coaching umiejętności, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, czy też praca socjalna. Środki z programu regionalnego to również wsparcie w podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu. Pomogą w tym praktyki i staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, kursy i szkolenia zawodowe, ale też poradnictwo i pośrednictwo pracy. W szczególnych sytuacjach możliwe będzie finansowanie badań profilaktycznych, badań specjalistycznych, udział w terapii psychologicznej, rodzinnej, czy programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem są podstawą. Ważne jest jednak, aby nie zapominać o ich najbliższym otoczeniu. Dlatego fundusze z programu regionalnego inwestujemy również w organizację mediacji, terapii rodzinnych, poradnictwa rodzinnego czy realizację programów aktywności lokalnej – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty realizujące zadania publiczne, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, ale też Lokalne Grupy Działania.

O czym trzeba wiedzieć?

Wsparcie każdego uczestnika projektu musi odbywać się na podstawie ścieżki reintegracji i kontraktu socjalnego (lub umowy na wzór kontraktu socjalnego). Średni koszt pomocy jednej osobie może wynieść maksymalnie 14 tys. zł.  Na dofinansowanie mają szanse projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł. W przypadku działań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie poziom dofinansowania wyniesie do 80 procent kosztów kwalifikowalnych. Inne podmioty mogą liczyć nawet na 95 procent dofinansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych