Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.10.03.02-IP.01-14-021/16, Osi Priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.2 „Programy stypendialne” RPO WM 2014-2020.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych