Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 13 września odbędzie się kongres „Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju” organizowany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Udział w kongresie jest bezpłatny.

Wydarzenie dedykowane jest rozmowom o wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz kształcenia i rozwoju rynku pracy. W gronie ekspertów znajdą się przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji rynku pracy, biznesu, a także sektora pozarządowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji!

PROGRAM:

   9:30 – 10:00

 

Rejestracja uczestników

 

10:00 – 10:15 Otwarcie Kongresu

 Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP  

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

10:15 – 11:00 Człowiek, Fundusze, Rozwój – Pierwsze efekty wdrażania perspektywy 2014-2020

Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

11:10 – 12:25

Panele dyskusyjne

Panel 1:

Kwalifikacje pracowników – szkolić czy zwalniać?

Panel 2: 

Długotrwale bezrobotni – niewykorzystany potencjał?

Panel 3:

Fundusze dla kształcenia – nowa kadra dla rozwoju.

Moderator: Rafał Kamiński, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

 

Uczestnicy:

– dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Animator Pracy Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego,

– Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny CECED Polska, Związek Pracodawców AGD,

Witold Moszyński, ekspert HR.

Moderator: Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy:

– Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy,

– Marcin Podkański, Wiceprezes Zarządu Krajowego Centrum Pracy Sp z o. o.

– Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej–Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

Moderator: Paweł Pyrzyński, Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya

 

 

 

 

 

Uczestnicy:

– Piotr Bartosiak, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej

dr Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych,

– Bożena Mayer-Gawron Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji,

Roman Laskowski, Przewodniczący Zespołu ds. kształcenia zawodowego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

12:25 – 12:45 Przerwa 

 

12:45 – 14:00

Panele dyskusyjne

Panel 4:

Rola kształcenia zawodowego we wspieraniu innowacyjności gospodarki w województwie mazowieckim

Panel 5: 

Wykluczeni  czy niedocenieni? – dylematy zatrudnienia osób marginalizowanych

 

Panel 6:

Przedsiębiorcy – czy warto szukać wsparcia?

 

Moderator: Artur Andrysiak, Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza

 

 

Uczestnicy:

Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Anna Dziama, Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik

Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,

– Arkadiusz Letkiewicz Wiceprezes Instytutu Badawczo Szkoleniowego Sp. z o. o.

Moderator: prof. Mirosław Grewiński, Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,

 

 

Uczestnicy:

Justyna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jan Zając, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Jacek Ferenc, Zastępca Prezesa Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół,

dr Łukasz Arendt – Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

 

Moderator: Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Uczestnicy:

Dorota Nahrebecka-Sobota, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Hanna Wygocka, Dyrektor Biura, Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców,

Monika Jaworska, koordynatorka ds. PSF, MDDP Akademia Biznesu,

Justyna Szymańska, Dyrektor ds. funduszy UE

Asseco Data Systems S.A.

14:00 – 14:50 Obiad
14:45 – 17:00 Prezentacja wniosków z paneli, przyjęcie rekomendacji.

Podsumowanie

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych