Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 13 września odbędzie się kongres „Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju” organizowany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Udział w kongresie jest bezpłatny.

Wydarzenie dedykowane jest rozmowom o wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz kształcenia i rozwoju rynku pracy. W gronie ekspertów znajdą się przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji rynku pracy, biznesu, a także sektora pozarządowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji!

PROGRAM:

   9:30 – 10:00

 

Rejestracja uczestników

 

10:00 – 10:15 Otwarcie Kongresu

 Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP  

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

10:15 – 11:00 Człowiek, Fundusze, Rozwój – Pierwsze efekty wdrażania perspektywy 2014-2020

Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

11:10 – 12:25

Panele dyskusyjne

Panel 1:

Kwalifikacje pracowników – szkolić czy zwalniać?

Panel 2: 

Długotrwale bezrobotni – niewykorzystany potencjał?

Panel 3:

Fundusze dla kształcenia – nowa kadra dla rozwoju.

Moderator: Rafał Kamiński, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

 

Uczestnicy:

– dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Animator Pracy Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego,

– Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny CECED Polska, Związek Pracodawców AGD,

Witold Moszyński, ekspert HR.

Moderator: Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy:

– Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy,

– Marcin Podkański, Wiceprezes Zarządu Krajowego Centrum Pracy Sp z o. o.

– Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej–Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

Moderator: Paweł Pyrzyński, Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya

 

 

 

 

 

Uczestnicy:

– Piotr Bartosiak, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej

dr Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych,

– Bożena Mayer-Gawron Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji,

Roman Laskowski, Przewodniczący Zespołu ds. kształcenia zawodowego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

12:25 – 12:45 Przerwa 

 

12:45 – 14:00

Panele dyskusyjne

Panel 4:

Rola kształcenia zawodowego we wspieraniu innowacyjności gospodarki w województwie mazowieckim

Panel 5: 

Wykluczeni  czy niedocenieni? – dylematy zatrudnienia osób marginalizowanych

 

Panel 6:

Przedsiębiorcy – czy warto szukać wsparcia?

 

Moderator: Artur Andrysiak, Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza

 

 

Uczestnicy:

Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Anna Dziama, Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik

Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,

– Arkadiusz Letkiewicz Wiceprezes Instytutu Badawczo Szkoleniowego Sp. z o. o.

Moderator: prof. Mirosław Grewiński, Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,

 

 

Uczestnicy:

Justyna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jan Zając, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Jacek Ferenc, Zastępca Prezesa Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół,

dr Łukasz Arendt – Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

 

Moderator: Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Uczestnicy:

Dorota Nahrebecka-Sobota, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Hanna Wygocka, Dyrektor Biura, Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców,

Monika Jaworska, koordynatorka ds. PSF, MDDP Akademia Biznesu,

Justyna Szymańska, Dyrektor ds. funduszy UE

Asseco Data Systems S.A.

14:00 – 14:50 Obiad
14:45 – 17:00 Prezentacja wniosków z paneli, przyjęcie rekomendacji.

Podsumowanie

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś