Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Webinarium organizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z udziałem specjalistów, doświadczonych wdrożeniowców i wieloletnich praktyków w obszarze funduszy europejskich. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa oraz zadawania pytań podczas trwania webinarium. W najbliższym odcinku 14.12.2017 o godz. 10:00, Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym osób z niepełno sprawnościami, szczegółowo omówimy:

– Zasada równości szans i niedyskryminacji, jako jedna z polityk horyzontalnych UE w perspektywie 2014-2020

– Jak spełnić Standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z EFS? Jak zachować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFRR?

– Zapobieganie  zjawisku dyskryminacji, w tym dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, w projektach współfinansowanych z funduszy RPO WM?

– Koncepcja uniwersalnego projektowania oraz mechanizm racjonalnych usprawnień , jako instrument przeciwdziałania dyskryminacji w projektach UE.

Zapisy na webinarium w linku: Webinarium RPO WM 2014-2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych