Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Webinarium organizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z udziałem specjalistów, doświadczonych wdrożeniowców i wieloletnich praktyków w obszarze funduszy europejskich. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa oraz zadawania pytań podczas trwania webinarium. W najbliższym odcinku 14.12.2017 o godz. 10:00, Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym osób z niepełno sprawnościami, szczegółowo omówimy:

– Zasada równości szans i niedyskryminacji, jako jedna z polityk horyzontalnych UE w perspektywie 2014-2020

– Jak spełnić Standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z EFS? Jak zachować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFRR?

– Zapobieganie  zjawisku dyskryminacji, w tym dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, w projektach współfinansowanych z funduszy RPO WM?

– Koncepcja uniwersalnego projektowania oraz mechanizm racjonalnych usprawnień , jako instrument przeciwdziałania dyskryminacji w projektach UE.

Zapisy na webinarium w linku: Webinarium RPO WM 2014-2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych