Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Webinarium organizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z udziałem specjalistów, doświadczonych wdrożeniowców i wieloletnich praktyków w obszarze funduszy europejskich. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa oraz zadawania pytań podczas trwania webinarium. W najbliższym odcinku 14.12.2017 o godz. 10:00, Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym osób z niepełno sprawnościami, szczegółowo omówimy:

– Zasada równości szans i niedyskryminacji, jako jedna z polityk horyzontalnych UE w perspektywie 2014-2020

– Jak spełnić Standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z EFS? Jak zachować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFRR?

– Zapobieganie  zjawisku dyskryminacji, w tym dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, w projektach współfinansowanych z funduszy RPO WM?

– Koncepcja uniwersalnego projektowania oraz mechanizm racjonalnych usprawnień , jako instrument przeciwdziałania dyskryminacji w projektach UE.

Zapisy na webinarium w linku: Webinarium RPO WM 2014-2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś