Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. W tym roku, święto obchodzimy pod hasłem „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”. Ochrona środowiska oraz wszelkie działania z tym związane to główne cele polityki Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat, świadomość ekologiczna mieszkańców globu bardzo się poprawiła. Szanujemy środowisko i podejmujemy wiele inicjatyw chroniących naszą planetę. Ale problem globalnego ocieplenia wciąż jest bardzo poważny, a zmiany zauważalne na każdym kontynencie. W działaniach chroniących ziemię pomagają Fundusze Europejskie.

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie na działania chroniące klimat i ziemię. Po lewej stronie grafiki widać dłoń otulającą małą kulę ziemską.

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas powinien troszczyć się o nią codziennie. Na szczęście ekologia stała się modna i nauczyliśmy się np. oszczędzać wodę, segregować śmieci, odpady niebezpieczne składować w odpowiednich miejscach. Dodatkowo wymieniamy stare kopciuchy i częściej jeździmy rowerem, a w sklepie używamy toreb wielokrotnego użytku.

Dzięki środkom europejskim udało się na Mazowszu zrealizować setki projektów, mających pozytywny wpływ na klimat. Systematycznie zwiększa się świadomość mieszkańców, że dbanie o środowisko  już dzisiaj wpłynie na przyszłość następnych pokoleń.

– Pieniądze z programu regionalnego inwestujemy w ochronę klimatu, bo zdajemy sobie sprawę jak ważny to obszar wsparcia oraz że musimy działać tu i teraz. W tej perspektywie finansowej już przeznaczyliśmy blisko 1,8 mld zł z UE na projekty związane z ochroną środowiska na Mazowszu – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Jak Fundusze Europejskie pomagają chronić ziemię i klimat?

Bez zaangażowania środków z programu regionalnego, nie udałoby się zrealizować tych wszystkich ważnych i potrzebnych inwestycji. Prezentujemy, w jakich obszarach pomogło unijne dofinansowanie.

wymiana starych kotłów węglowych na urządzenia spalające biomasę, lekkie oleje opałowe lub na takie, które wykorzystują paliwa gazowe;

rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę nowych tras rowerowych, węzłów przesiadkowych, parkingów typu „Parkuj i Jedź” czy zakupy nowych ekologicznych autobusów;

– ochrona bioróżnorodności czyli ochrona gatunków roślin i zwierząt na terenie mazowieckich parków krajobrazowych;

– budowa PSZOK­-ów  to nowoczesna infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ma pozytywny wpływ na koszty całego systemu gospodarowania odpadami.

termomodernizacja budynków, dzięki której następuje redukcja emisji dwutlenku węgla, pyłów i gazów do atmosfery, niższe koszty energii, a także poprawa estetyki budynków;

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż na dachach budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych paneli fotowoltaicznych produkujących energię na potrzeby własne;

kogeneracja, która wytwarza energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, np. z odnawialnych źródeł energii;

Celem wszystkich projektów jest m.in. dbałość o zrównoważony rozwój, zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś