Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia pierwszych konkursów o unijne dofinansowanie z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W czwartek 23 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację programu z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa, Komisji Europejskiej, administracji rządowej, samorządowej, partnerów gospodarczych, społecznych i organizacji pozarządowych. Głównym punktem obrad było przyjęcie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, które są kluczowe do uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej.  

"Za nami pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027", a w tle flagi Unii Europejskiej

Przed nami otwierają się kolejne możliwości dzięki obecności w Unii Europejskiej. Na zrównoważony rozwój Mazowsza przeznaczone zostanie prawie 10 mld zł dofinansowania w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Komisja Europejska zatwierdziła program 2 grudnia ubiegłego roku, natomiast dziś odbyło się posiedzenie inaugurujące prace Komitetu Monitorującego jego realizację.

Otwieram pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jako instytucji niezależnej, organu pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą dla realizacji programu regionalnego – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego  W skład Komitetu wchodzi 128 osób. Są przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, środowisk naukowych i akademickich, partnerzy gospodarczy, społeczni oraz organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że w celu podkreślenia roli partnerów w Komitecie mamy reprezentację aż 19 organizacji pozarządowych.

Po wręczeniu nominacji dla Członków Komitetu Monitorującego (w skrócie KM FEM 2021-2027) rozpoczęły się obrady nad kryteriami wyboru projektów infrastrukturalnych oraz społecznych, z których efektów skorzystają mieszkańcy regionu. Kluczową kwestią było zatwierdzenie zasad wyboru projektów w ramach naborów wniosków rozpoczynających się już 31 marca. W pierwszej kolejności o wsparcie będzie można ubiegać się w czterech obszarach:

  • Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów – Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami;
  • Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
  • Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób młodych
  • Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia Społeczna

Regulaminy konkursów zostaną udostępnione wkrótce. Zapraszamy do zapoznania się:

Jaką rolę pełni Komitet Monitorujący program FEM 2021-2027?

Komitet Monitorujący działa został powołany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 21 lutego 2023 r. (uchwała nr 279/386/23). Komitet pełni rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie realizacji programu, a także zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów do dofinansowania, sprawozdanie końcowe z realizacji programu, czy propozycje zmian.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekroczyło już ponad 8,6 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM). Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Gdzie szukać informacji?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś