Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze Europejskie z programu regionalnego pomogły w kształtowaniu ochrony bioróżnorodności walorów przyrodniczych powiatu płockiego. Na terenie powiatu powstała infrastruktura służąca poprawie jakości środowiska przyrodniczego, jego ochronie, promocji lokalnych zasobów przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej. Wartość przedsięwzięcia to blisko 3,2 mln zł, z czego ponad 2,4 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Powiat Płocki na realizację projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” w ramach Działania 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” pozyskała  ponad 2,4 mln zł.  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie objęło cztery główne działania: – ochronę in-situ i ochronę ex-situ zagrożonych gatunków fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych na obszarze powiatu płockiego, – modernizację i budowę infrastruktury niezbędnej do ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny i flory, – działania ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na zagrożone gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze oraz – działania związane z szeroko rozumianą edukacją społeczną i promocją lokalnych zasobów przyrodniczych powiatu płockiego.

W ramach projektu utworzono m.in.: stanowiska lęgowe dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny, zmodernizowano istniejące schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym oraz wykarczowano gatunki inwazyjne na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Wyznaczono także nowe trasy turystyczne wzdłuż brzegów Wisły i szlak turystyczny w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, zmodernizowano szlaki turystyczno-rekreacyjne Nadleśnictwa Płock, a na terenie Nadleśnictwa Łąck powstał Las Dendrologiczny.  Powstały także miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym.

Poza tym założono mini ogrody botaniczne przy placówkach oświatowych (Wyszogród, Gąbin, Płock), a także zaprojektowano i zorganizowano stałe wystawy ekologiczne „Wokół Nasion” w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek na terenie Nadleśnictwa Łąck oraz Muzeum Wisły w Wyszogrodzie. W ramach projektu odbyły się też szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej i prowadzenia działalności gospodarczej na Obszarach Natura 2000 oraz opracowano i wydano materiały edukacyjne dla społeczności. Ponadto utworzono portal edukacji ekologicznej, a mobilna aplikacja ułatwia poruszanie po szlakach turystycznych Powiatu Płockiego.

 

Tytuł projektu: Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego

Beneficjent: Powiat Płocki

Całkowita wartość projektu: 3 198 525,19 zł

Kwota dofinansowania UE: 2 485 622,93 zł

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś