Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W jaki sposób realizować projekty badawczo-rozwojowe, aby zwiększać zyski przedsiębiorstwa? Gdzie szukać finansowania inwestycji? O tym rozmawiano podczas konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbyła się 17 maja w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Wydarzenie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy oraz firmą Orange Polska. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Patentowy RP. Partnerami wydarzenia byli Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Konfederacja Lewiatan.

Innowacyjne, a jednocześnie dopasowane do potrzeb odbiorców produkty i usługi stanowią o przewadze konkurencyjnej w biznesie, a to oznacza możliwość zwiększania zysków firmy. Jeśli spojrzymy szerzej, innowacyjność przedsiębiorstw wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój rynku pracy. Dlatego tak ważne są inwestycje w obszar badań i rozwoju dokonywane nie tylko przez duże, ale też mikro, małe i średnie firmy, jak i tworzenie odpowiednich ku temu warunków, w formie m.in. różnych mechanizmów finansowania projektów, czy ulg podatkowych. O tym w jaki sposób wzmacniać zaangażowanie biznesu w B+R i jak realizować tego typu projekty rozmawiano w gronie administracji publicznej, biznesu i sektora naukowego. Wśród ekspertów znaleźli się m.in. Sławomir Tokarski Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Komisji Europejskiej, Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Łata Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Piotr Zakrzewski Wicedyrektor Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Strategii i Transformacji, Marcelina Wojciechowska Dyrektor Wydziału Badań i  Rozwoju Nowych  Technologii PKN ORLEN i Piotr Spaliński Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź.

Wzmacnianie innowacyjności

Zgodnie z rankingiem innowacyjności realizowanym przez Komisję Europejską (European Innovation Scoreboard) Polska należy do grona umiarkowanych innowatorów wśród krajów Unii Europejskiej. Na taki wynik wpływ mają m.in. wciąż zbyt małe nakłady sektora przedsiębiorstw w obszar badań i rozwoju. Trzeba jednak zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat sytuacja w tym zakresie uległa poprawie.

Za kilka tygodni opublikujemy kolejny ranking innowacyjności, który dotyczy zarówno krajów członkowskich, jak i regionów. Jeśli chodzi o całą Unię Europejską dwa kraje nam uciekają w tej chwili. Do tego roku była to tylko  Korea Południowa, a od tego roku jest to także Japonia. Jako Unia nadrabiamy natomiast dystans do USA – powiedział Sławomir Tokarski Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Komisji Europejskiej – Jeśli chodzi o Polskę (…) wydatki prywatne na badania i rozwój rosną bardzo szybko, szybciej niż w innych krajach UE, bo w tempie ok. 15 procent rocznie, więc to budzi optymizm w kontekście przyszłości. Polska bardzo dobrze plasuje się we wszystkich kategoriach dotyczących kapitału ludzkiego.

Ważną rolę w zwiększaniu innowacyjności kraju odgrywa Mazowsze. Już teraz region generuje 1/5 PKB, stąd również pochodzi najwięcej nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Udział w tym sukcesie mają fundusze unijne, a obecna perspektywa stwarza duże możliwości wsparcia dalszego rozwoju. Środki dla przedsiębiorców dostępne są zarówno na poziomie regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, krajowym w ramach programu Inteligentny Rozwój, jak i międzynarodowym z programu Horyzont 2020, czyli największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Jesteśmy na półmetku realizacji programu Horyzont 2020. Program jest siedmioletni i kończy się w 2020 roku. W latach 2014-2017 rozdysponowaliśmy wspólnie z innymi krajami członkowskimi 29 mld euro. W ostatnich trzech latach mamy jeszcze do rozdysponowania 30 mld euro. Oznacza to, że dla firm, w tym również polskich przedsiębiorców, będzie przeznaczone ok. 10 mld euro – powiedział Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Na kompleksowe wsparcie innowacyjności zaplanowane jest ponad 2 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze zainwestowane zostaną zarówno w rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, tworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm, jak i realizację prac badawczo-rozwojowych i wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek.

To są konkursy organizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z działania 1.1 i 1.2, w których mogą aplikować albo jednostki naukowe, albo przedsiębiorcy którzy będą chcieli opracować wyniki badawczo-rozwojowe (…) Jeżeli już Państwo macie pewien pomysł można skorzystać z środków  dedykowanych priorytetowi trzeciemu, gdzie są środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wdrożenie wyników prac B+R. Taki konkurs będzie wkrótce również ogłoszony i do dyspozycji w działaniu 3.3 jest kilkaset milionów. Wydaje się więc, że są to działania kompleksowe – powiedział Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego –  Źródeł finansowania jest bardzo dużo, musimy więc pamiętać o komplementarności wsparcia. To co udało nam się wspólnie z KPK Programów Badawczych UE osiągnąć to pewna współpraca polegająca na tym, iż w kryteriach niektórych działań premiowane są projekty, które startowały albo uzyskały dofinansowanie z programu Horyzont 2020.

Jakie są możliwości finansowania badań i rozwoju z RPO WM 2014-2020?

Już od 29 maja mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych maksymalnie do etapu pierwszej produkcji (Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw). Prace mogą zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Finansowanie dotyczy także rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana. Co istotne, wsparcie może objąć uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (oprócz kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego), a także prowadzenie analiz czystości patentowej. Pula konkursu to ponad 42 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 250 tys. zł. Na złożenie wniosku mają czas do 31 sierpnia.

Poziom dofinansowania projektu zależy od rodzaju prac, jakie będą prowadzone oraz wielkości przedsiębiorstwa. Będzie to od 40 procent w przypadku prac rozwojowych realizowanych przez dużego przedsiębiorcę, do aż 80 procent w przypadku badań przemysłowych realizowanych przez mikro i małą firmę – powiedział Bogdan Buczyński Główny Specjalista w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Cały czas trwa konkurs otwarty o bony na doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Działanie 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu). Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu usługi dotyczącej m.in. transferu technologii, usług diagnostycznych, certyfikacyjnych, czy testowania rozwiązań. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 10 tys. do nawet 110 tys. zł. Szanse na uzyskanie dofinansowania będą większe w przypadku usług związanych z wprowadzeniem innowacji na rynek, jak i zupełnie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Już na etapie aplikowania należy wybrać instytucję otoczenia biznesu, która zrealizuje potrzebne prace. Wśród potencjalnych wykonawców usług są m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, czy inkubatory przedsiębiorczości. Pula konkursu wynosi ponad 21 mln zł.

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z  RPO WM 2014-2020 zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy również do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym możliwościom finansowania projektów w ramach programu Horyzont 2020 organizowanym 22 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne są na www.funduszedlamazowsza.eu.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z wydarzenia

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś