Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

23-24 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone wdrażaniu funduszy unijnych zorganizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zarządzających i wdrażających fundusze w Niemczech, Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii, Bułgarii i Chorwacji. O wyzwaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 opowiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Podczas dwudniowego seminarium dyskutowano w międzynarodowym gronie o wyzwaniach we wdrażaniu programów operacyjnych na lata 2014-2020, a także różnicach w stosunku do minionej perspektywy unijnej. Podjęto kwestię zapewnienia efektywności wydatkowania unijnych środków, jak i zarządzania i kontroli nad realizacją programów. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej do państw najszybciej wydatkujących środki europejskie należą Finlandia i Litwa (na podstawie płatności przekazanych przez Komisję Europejską, styczeń 2017). Pod tym względem Polska plasuje się na siódmym miejscu. Rozmawiano również o kompleksowym podejściu do realizacji projektów w ramach nowego instrumentu, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Mazowsze należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Zgodnie z analizami Eurostatu za lata 2008-2014 województwo znalazło się na pierwszym miejscu wśród 276 regionów europejskich pod względem wzrostu PKB na jednego mieszkańca, który wyniósł ponad 25 procent. Udział w tym sukcesie mają również fundusze unijne. W perspektywie 2007-2013 rozdysponowano przeszło 10 mld zł na realizację ponad 7 tys. projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz programu Kapitał Ludzki. Fundusze zasiliły m.in. rozwój przedsiębiorczości, zaplecze jednostek naukowych, transport, edukację, ochronę zdrowia, kulturę i turystykę.

Na etapie planowania obecnej perspektywy unijnej Mazowsze opuściło grono regionów słabiej rozwiniętych w UE. W związku z tym większy nacisk musieliśmy położyć na obszar badań, rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Zmianie uległ też maksymalny poziom dofinansowania projektów, który obecnie wynosi do 80 procent, czyli mniej niż w pozostałych województwach – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z programu regionalnego. Najwięcej środków przeznaczone zostanie na projekty z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, badania i rozwój, innowacyjność i przedsiębiorczość, a także rozwój transportu regionalnego. Większość środków rozdysponowana zostanie w formie bezzwrotnych dotacji. Instrumenty finansowe w wysokości łącznie ponad 450 mln zł zaplanowano w obszarze rewitalizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz wprowadzania innowacyjnych produktów i usług przez biznes, w tym z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Obecna perspektywa unijna kładzie duży nacisk na realizację projektów we współpracy. Ponad 700 mln zł zainwestowane zostanie we wspólne działania Warszawy i 39 okolicznych gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny. Środki te przeznaczone będą na m.in. e-usługi, rozwój terenów inwestycyjnych, promocję gospodarczą, ścieżki rowerowe i parkingi Parkuj i Jedź, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, edukację i doradztwo zawodowe.

Mazowsze należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów w UE, jednak charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem społeczno-gospodarczym. Oprócz Warszawy są również słabiej rozwinięte części województwa.W celu minimalizowania różnic Samorząd Województwa wyodrębnił instrument Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla pięciu subregionów, których liderami są Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Radom i Siedlcepowiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na wspólne inwestycje samorządów na podstawie planów inwestycyjnych zarezerwowano ponad 940 mln zł. Środki zasilą projekty w obszarze e-usług, terenów inwestycyjnych, efektywności energetycznej, ścieżek i parkingów Parkuj i Jedź, ochrony zdrowia, rewitalizacji i dróg.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś