Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

  • Uchwała  805/407/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-80540723-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-05-09.htmlhttps://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-178136422-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-11-29.html

 

Zapisy archiwalne:

  • Uchwała 1781/364/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818), w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego w wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Realizując zapisy ustawy wdrożeniowej Uchwałą Nr 1781/364/ 22 z dnia 29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził  „wykaz ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” – przepisując ekspertów do dziedziny, która odpowiada zakresem dziedzinie, w ramach której był on wpisany do „Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-178136422-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-11-29.html

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś