Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru projektów w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego przedłużono do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 15.00 termin naboru projektów w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Powyższe przesunięcie wynika z braku możliwości zatwierdzania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), z uwagi na ilość składanych przez gminy dokumentów do zaopiniowania.

Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej jest w ww. konkursie kryterium szczegółowym oceny merytorycznej projektu. Konieczność akceptacji planów wynika bezpośrednio z § 4 ust. 11 regulaminu konkursu „Punkty w ramach kryterium „Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej” przyznawane będą jedynie w przypadku potwierdzenia na etapie oceny prawidłowości przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych