Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru projektów w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego przedłużono do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 15.00 termin naboru projektów w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Powyższe przesunięcie wynika z braku możliwości zatwierdzania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), z uwagi na ilość składanych przez gminy dokumentów do zaopiniowania.

Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej jest w ww. konkursie kryterium szczegółowym oceny merytorycznej projektu. Konieczność akceptacji planów wynika bezpośrednio z § 4 ust. 11 regulaminu konkursu „Punkty w ramach kryterium „Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej” przyznawane będą jedynie w przypadku potwierdzenia na etapie oceny prawidłowości przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś