Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego konkurs dotyczący mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zostaje wydłużony. Mazowieckie samorządy mogą składać wnioski na unijne dofinansowanie do 31 lipca 2017 r., zyskując tym samym dodatkowe 2 miesiące na przygotowanie swoich inwestycji. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.  

Konkurs w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ miał się zakończyć 1 czerwca 2017 r. Na prośbę samych beneficjentów, którzy wnioskowali o wydłużenie tego terminu, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zakończeniu konkursu w dniu 31 lipca 2017 r.

Na unijne dofinansowanie swoich inwestycji mogą liczyć samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST. Maksymalny poziom dofinansowania to 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na co dofinansowanie z UE?

Pula środków to prawie 26 mln zł, które będzie można przeznaczyć m.in. na budowę lub przebudowę centrów przesiadkowych lub obiektów „Parkuj i Jedź”, również w zakresie obsługi podróżnych, a także obiektów „Bike&Ride”. Wnioskodawcy mogą także zaplanować budowę lub przebudowę dróg manewrowych, zatok postojowych dla autobusów i taksówek, nowe stanowiska postojowe dla autobusów czy drogi rowerowe.

W ramach trwającego naboru wniosków, dofinansowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez np. budowę tuneli, pochylni oraz montaż wind.

Budowa i przebudowa peronów oraz wiat przystankowych, służących podróżnym w ramach centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” – to także zakres  wydatków kwalifikowalnych inwestycji. Dodatkowo w ramach realizowanych projektów, wnioskodawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo poprzez np.: zainstalowanie monitoringu, oświetlenia, zapewnienie dozoru, wprowadzenie systemu kontroli wjazdów i wyjazdów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych