Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego konkurs dotyczący mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zostaje wydłużony. Mazowieckie samorządy mogą składać wnioski na unijne dofinansowanie do 31 lipca 2017 r., zyskując tym samym dodatkowe 2 miesiące na przygotowanie swoich inwestycji. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.  

Konkurs w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ miał się zakończyć 1 czerwca 2017 r. Na prośbę samych beneficjentów, którzy wnioskowali o wydłużenie tego terminu, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zakończeniu konkursu w dniu 31 lipca 2017 r.

Na unijne dofinansowanie swoich inwestycji mogą liczyć samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST. Maksymalny poziom dofinansowania to 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na co dofinansowanie z UE?

Pula środków to prawie 26 mln zł, które będzie można przeznaczyć m.in. na budowę lub przebudowę centrów przesiadkowych lub obiektów „Parkuj i Jedź”, również w zakresie obsługi podróżnych, a także obiektów „Bike&Ride”. Wnioskodawcy mogą także zaplanować budowę lub przebudowę dróg manewrowych, zatok postojowych dla autobusów i taksówek, nowe stanowiska postojowe dla autobusów czy drogi rowerowe.

W ramach trwającego naboru wniosków, dofinansowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez np. budowę tuneli, pochylni oraz montaż wind.

Budowa i przebudowa peronów oraz wiat przystankowych, służących podróżnym w ramach centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” – to także zakres  wydatków kwalifikowalnych inwestycji. Dodatkowo w ramach realizowanych projektów, wnioskodawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo poprzez np.: zainstalowanie monitoringu, oświetlenia, zapewnienie dozoru, wprowadzenie systemu kontroli wjazdów i wyjazdów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś