Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 30 września Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi nabór związany z edukacją przedszkolną. W nowym unijnym rozdaniu, wsparcie i rozwój nauki ma kluczowe znaczenie. Na dodatkowe miejsca w ośrodkach przedszkolnych, na zajęcia wyrównawcze, a także wsparcie nauczycieli, w tym roku, przeznaczono ponad 9 mln zł. Środki pochodzą z RPO WM 2014-2020.

Dostęp do edukacji przedszkolnej na Mazowszu, zwłaszcza na terenach wiejskich, nadal jest utrudniony i nie wszystkie maluchy mają szansę poznać przedszkolny świat. Projekty, które będą realizowane w ramach planowanego naboru wpłyną na zmianę tego stanu rzeczy, zwiększając liczbę miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, a także wyrównując szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Uczyć się przez całe życie – od przedszkolaka do seniora, to przesłanie nowej perspektywy. Samorząd województwa doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne są podstawy edukacji poznawane już w pierwszych latach życia, w przedszkolu – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. – Budżet na wszystkie działania edukacyjne wyniesie 161,9 mln euro.

Na co?

Głównym celem jest tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, zarówno w tych istniejących, jak i nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Środki będzie można przeznaczyć na dostosowanie i adaptację pomieszczeń, w tym m. in. do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, do wymogów budowlanych czy sanitarno-higienicznych. Istniejącą bazę przedszkolną wnioskodawca będzie mógł zmodernizować, a także kupić niezbędne wyposażenie, np.: meble, zestawy wypoczynkowe, zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, a także specjalistyczny sprzęt lub narzędzia służące do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

W ramach projektu będzie można wybudować oraz wyposażyć plac zabaw, zaprojektować przestrzeń dla dzieci, która wspiera rozwój psychoruchowy i poznawczy, z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

Zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych, to także element realizowanych projektów, np.: zajęcia logopedyczne, terapeutyczne z psychologiem lub pedagogiem specjalnym, językowe, matematyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Na wsparcie będą mogli liczyć także nauczyciele edukacji przedszkolnej biorąc udział w szkoleniach a nawet w studiach podyplomowych. Kluczowe jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi, szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Kto i ile?

Dotacje skierowane są do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Budżet naboru wynosi ponad 9 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Jak złożyć wniosek?

Będzie łatwiej i szybciej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0., dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie funduszedlamazowsza.eu (serwis dedykowany RPO WM 2014-2020). Tu spore uproszenie, bowiem wniosek wysyłany jest w tylko w formie elektronicznej. Do końca roku, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomi 21 naborów wniosków, umożliwiając tym samym wnioskodawcom aplikowanie o ponad 900 mln zł unijnego wsparcia.

Ważne!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś