Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze Europejskie pomogły gminie Ciechanów wdrożyć szereg działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych. Z pomocy skorzystało 31 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność stały się niesamodzielne.

Konferencja Podsumowująca Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

28 lipca br. odbyła się Konferencja Podsumowująca projekt pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”, podczas której przedstawiono zrealizowane działania projektowe, zaprezentowano występ artystyczny seniorów oraz wręczono certyfikaty osobom uczestniczącym w projekcie. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Korzyści dla niesamodzielnych mieszkańców gminy Ciechanów

Osoby zamieszkujące tereny wiejskie często mają ograniczony dostęp do usług społecznych oraz zdrowotnych.  Dlatego w sołectwie Gumowo powstał „Klub Seniora +” który w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia aktywności, integracji w lokalnym środowisku oraz rozwoju osób niesamodzielnych. Dzięki niemu 25 osób niesamodzielnych miało szansę uczestniczyć w takich wydarzeniach jak: dzień babci/dziadka, dzień seniora, czy też w wyjazdach kulturalno – turystycznych. Ponadto, sześć osób zyskało profesjonalną opiekę medyczną w postaci opiekunek środowiskowych w miejscu zamieszkania.

 

Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

Beneficjent: Gmina Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 962 325,51 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 769 860,41 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś