Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze Europejskie pomogły gminie Ciechanów wdrożyć szereg działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych. Z pomocy skorzystało 31 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność stały się niesamodzielne.

Konferencja Podsumowująca Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

28 lipca br. odbyła się Konferencja Podsumowująca projekt pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”, podczas której przedstawiono zrealizowane działania projektowe, zaprezentowano występ artystyczny seniorów oraz wręczono certyfikaty osobom uczestniczącym w projekcie. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Korzyści dla niesamodzielnych mieszkańców gminy Ciechanów

Osoby zamieszkujące tereny wiejskie często mają ograniczony dostęp do usług społecznych oraz zdrowotnych.  Dlatego w sołectwie Gumowo powstał „Klub Seniora +” który w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia aktywności, integracji w lokalnym środowisku oraz rozwoju osób niesamodzielnych. Dzięki niemu 25 osób niesamodzielnych miało szansę uczestniczyć w takich wydarzeniach jak: dzień babci/dziadka, dzień seniora, czy też w wyjazdach kulturalno – turystycznych. Ponadto, sześć osób zyskało profesjonalną opiekę medyczną w postaci opiekunek środowiskowych w miejscu zamieszkania.

 

Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

Beneficjent: Gmina Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 962 325,51 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 769 860,41 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych