Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak ułatwić młodzieży wejście na rynek pracy? Inwestować w kształcenie kompetencji kluczowych przydatnych niezależnie od przyszłej ścieżki zawodowej. Dlatego w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu, na realizację 71 projektów edukacyjnych przeznaczone zostanie ponad 49 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Zmieniają się produkty, usługi, wykorzystywane technologie, a to powoduje że pracodawcy stawiają coraz to nowsze wymagania wobec kandydatów do pracy. Niezmiennie jednak w większości ogłoszeń o pracę pojawia się wymóg posiadania kompetencji kluczowych, takich jak znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność. Dlatego tak ważne są inwestycje w edukację w tym zakresie, w czym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Właśnie rozstrzygnięto konkurs o dofinansowanie edukacji młodzieży szkolnej. Na wsparcie 71 projektów przeznaczone zostanie ponad 49 mln zł z programu regionalnego i budżetu państwa.

Fundusze pozwolą na nabycie kompetencji kluczowych przez ponad 17 tys. uczniów mazowieckich szkół. Z różnych form doskonalenia zawodowego skorzysta przeszło 2 tys. nauczycieli. Dzięki dofinansowaniu 181 szkół wzbogaci się o technologie informacyjno-komunikacyjne, które zdecydowanie ułatwią i uatrakcyjnią proces zdobywania wiedzy. Wszystko to pomoże w przygotowaniu przyszłych kadr dla rozwoju gospodarki – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze zainwestowane zostaną we wdrożenie nowych form i programów nauczania, organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwijających uzdolnienia. Pozwolą na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania. Ponad 1,8 mln zł zainwestowane zostanie w działania edukacyjne skierowane do uczniów z terenu gminy Baboszewo. Na wsparcie sochaczewskich szkół podstawowych i gimnazjalnych przeznaczone zostanie w sumie prawie 1,6 mln zł. Płońskie szkoły zrealizują działania skierowane do 1,2 tys. uczniów uzdolnionych, mających trudności z opanowaniem programu szkolnego oraz młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnej. Pomoże w tym ponad 1,5 mln zł dofinansowania. Z efektów dofinansowanych w ramach konkursu projektów skorzystają uczniowie szkół m.in. z Gołotczyzny, Płocka, Piastowa, Warszawy i Wiskitek. Fundusze zasilą też programy edukacyjne skierowane do młodzieży z wielu gmin i powiatów, w tym  wyszkowskiego, ciechanowskiego, żyrardowskiego, czy pułtuskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach konkursu 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna / 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych