Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak ułatwić młodzieży wejście na rynek pracy? Inwestować w kształcenie kompetencji kluczowych przydatnych niezależnie od przyszłej ścieżki zawodowej. Dlatego w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu, na realizację 71 projektów edukacyjnych przeznaczone zostanie ponad 49 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Zmieniają się produkty, usługi, wykorzystywane technologie, a to powoduje że pracodawcy stawiają coraz to nowsze wymagania wobec kandydatów do pracy. Niezmiennie jednak w większości ogłoszeń o pracę pojawia się wymóg posiadania kompetencji kluczowych, takich jak znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność. Dlatego tak ważne są inwestycje w edukację w tym zakresie, w czym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Właśnie rozstrzygnięto konkurs o dofinansowanie edukacji młodzieży szkolnej. Na wsparcie 71 projektów przeznaczone zostanie ponad 49 mln zł z programu regionalnego i budżetu państwa.

Fundusze pozwolą na nabycie kompetencji kluczowych przez ponad 17 tys. uczniów mazowieckich szkół. Z różnych form doskonalenia zawodowego skorzysta przeszło 2 tys. nauczycieli. Dzięki dofinansowaniu 181 szkół wzbogaci się o technologie informacyjno-komunikacyjne, które zdecydowanie ułatwią i uatrakcyjnią proces zdobywania wiedzy. Wszystko to pomoże w przygotowaniu przyszłych kadr dla rozwoju gospodarki – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze zainwestowane zostaną we wdrożenie nowych form i programów nauczania, organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwijających uzdolnienia. Pozwolą na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania. Ponad 1,8 mln zł zainwestowane zostanie w działania edukacyjne skierowane do uczniów z terenu gminy Baboszewo. Na wsparcie sochaczewskich szkół podstawowych i gimnazjalnych przeznaczone zostanie w sumie prawie 1,6 mln zł. Płońskie szkoły zrealizują działania skierowane do 1,2 tys. uczniów uzdolnionych, mających trudności z opanowaniem programu szkolnego oraz młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnej. Pomoże w tym ponad 1,5 mln zł dofinansowania. Z efektów dofinansowanych w ramach konkursu projektów skorzystają uczniowie szkół m.in. z Gołotczyzny, Płocka, Piastowa, Warszawy i Wiskitek. Fundusze zasilą też programy edukacyjne skierowane do młodzieży z wielu gmin i powiatów, w tym  wyszkowskiego, ciechanowskiego, żyrardowskiego, czy pułtuskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach konkursu 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna / 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś