Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem gmina Joniec zainwestuje fundusze unijne w wymianę 66 węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze. Będą one instalowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Joniec oraz gminy i miasta Sierpc. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma niemal 1,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wójt gminy Joniec Marek Czerniakowski oraz burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.

Projekt jest realizowany w partnerstwie gminy Joniec oraz gminy i miasta Sierpc. Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu węglowych źródeł ciepła na proekologiczne instalacje grzewcze. Inwestycja dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla każdego budynku, zakupu i dostawy urządzeń oraz wykonania kompletnych instalacji. W gminie Joniec zainstalowanych zostanie łącznie 26 instalacji grzewczych: 19 kotłowni na gaz płynny i siedem kotłowni na biomasę oraz jedna instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej. Natomiast na terenie gminy Sierpc zainstalowanych zostanie w sumie 40 urządzeń grzewczych, tj.: 35 kotłowni na gaz ziemny, dwie kotłownie na biomasę, jedna na gaz płynny oraz dwa przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości powietrza.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc

Beneficjent: Gmina Joniec

Całkowita wartość projektu: 1 396 428,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 045 894,40 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych