Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem gmina Joniec zainwestuje fundusze unijne w wymianę 66 węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze. Będą one instalowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Joniec oraz gminy i miasta Sierpc. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma niemal 1,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wójt gminy Joniec Marek Czerniakowski oraz burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.

Projekt jest realizowany w partnerstwie gminy Joniec oraz gminy i miasta Sierpc. Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu węglowych źródeł ciepła na proekologiczne instalacje grzewcze. Inwestycja dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla każdego budynku, zakupu i dostawy urządzeń oraz wykonania kompletnych instalacji. W gminie Joniec zainstalowanych zostanie łącznie 26 instalacji grzewczych: 19 kotłowni na gaz płynny i siedem kotłowni na biomasę oraz jedna instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej. Natomiast na terenie gminy Sierpc zainstalowanych zostanie w sumie 40 urządzeń grzewczych, tj.: 35 kotłowni na gaz ziemny, dwie kotłownie na biomasę, jedna na gaz płynny oraz dwa przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości powietrza.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc

Beneficjent: Gmina Joniec

Całkowita wartość projektu: 1 396 428,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 045 894,40 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych