Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki ponad 10,5 mln zł wsparcia ze środków unijnych w gminach Piaseczno, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna powstanie 16 nowych tras rowerowych o łącznej długości ponad 86 km. W budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej ponad 6,7 mln zł zainwestuje również gmina Pułtusk. Natomiast gmina Stare Babice kwotę ponad 2,3 mln zł przeznaczy na uruchomienie ośrodka kultury wraz z gminną biblioteką. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 19,5 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie tych trzech projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Ścieżki rowerowe w Piasecznie i okolicznych gminach

Już w połowie przyszłego roku w trzech gminach: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Piaseczno powstanie łącznie ponad 86 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli stojakami na rowery czy stacjami naprawczymi. W ramach projektu wykonane zostaną też: nowa kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągi, sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, a także oświetlenie. Powstałe trasy będą pełniły funkcję korytarzy transportowych i mają zachęcić mieszkańców do korzystania z roweru jako alternatywnego środka komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie trzech gmin na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno

Beneficjent: Gmina Piaseczno

Całkowita wartość projektu: 13 323 644,74 zł

Kwota dofinansowania: 10 506 161,30 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Nowe ścieżki i infrastruktura rowerowa w Pułtusku

Na poprawę warunków do rowerowych wycieczek mogą liczyć również mieszkańcy Pułtuska. Dzięki ponad 6,7 mln zł z funduszy unijnych już w połowie przyszłego roku powstaną nowe ścieżki rowerowe w ciągu ulic gminnych: Baltazara, Słowackiego, Gajkowicza, Wyszyńskiego, Sarbiewskiego, Jana Pawła II, Granicznej, Bartodziejskiej i Al. Tysiąclecia. Poza tym w ramach projektu zakupione zostaną stojaki rowerowe (15 szt.), wiaty dla rowerów (12 szt.), punkty samoobsługi serwisowej (6 szt.), monitoring wizyjny (12 szt.), a także oświetlenie uliczne (25 szt.). Wykonana zostanie też kanalizacja deszczowa na ul. Sarbiewskiego. Inwestycja uzupełni dotychczasowe węzły przesiadkowe, a sprawny system komunikacji publicznej ma być zachętą dla mieszkańców Pułtuska do korzystania z tej formy transportu. Realizacja projektu ma również przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, hałasu i do poprawy środowiska naturalnego w gminie. Partnerem projektu jest powiat pułtuski.

Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim

Beneficjent: Gmina Pułtusk

Całkowita wartość projektu: 13 095 810,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 717 226,92 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Ośrodek kultury i gminna biblioteka w gminie Stare Babice

Gmina Stare Babice zainwestuje fundusze unijne w modernizację i wyposażenie budynku w Zielonkach Parceli. Na ten cel przeznaczono ponad 2,3 mln zł z UE. W obecnym kompleksie edukacyjno-kulturalno-sportowym powstanie ośrodek kultury oraz biblioteka. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje wentylacji, klimatyzacji oraz powietrzna pompa ciepła. Planowane jest też zakupienie wyposażenia i sprzętu multimedialnego m.in. sprzętu „audio” i oświetlenia scenicznego.

Docelowo w obiekcie będą odbywały się wydarzenia kulturalne, wystawy, konkursy, imprezy artystyczne czy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Odkrywamy Świat z miejscowości Koczargi Stare oraz Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni z miejscowości Mariew. 

Tytuł projektu: Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w Gminie Stare Babice  

Beneficjent: Gmina Stare Babice

Całkowita wartość projektu: 4 173 980,55 zł

Kwota dofinansowania: 2 336 521,66 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś