Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Gmina Szydłowiec zainwestuje ponad 450 tys. zł z funduszy unijnych w termomodernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu. Natomiast do Gminy Ciepielów trafi ponad 320 tys. zł na zakup wozu strażackiego oraz sprzętu przeciwpowodziowego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 770 tys. zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Wójt Gminy Ciepielów Artur Grzegorz Szewczyk.

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu

Już niebawem budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu przejdzie kompleksową termomodernizację. Zakres prac obejmie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, obróbkę blacharską, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz montaż drzwi zewnętrznych. Zmodernizowane zostaną też instalacje: ciepłej wody użytkowej i grzewcza. W obiekcie zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Całkowita wartość projektu: 574 496,04 zł

Kwota dofinansowania: 456 036,83 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Nowy specjalistyczny wóz strażacki dla OSP w Ciepielowie

Gmina Ciepielów zakupi nowoczesny specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem zamontowanym na stałe. Wóz będzie użytkowany przez strażaków OSP w Ciepielowie. Dodatkowo w ramach projektu zakupiony będzie sprzęt i wyposażenie służące ratownictwu wodnemu m.in.: ponton pneumatyczny, silnik spalinowy, kołowrót i rzutka ratownicza oraz 10 plandek antykryzysowych na dach. Poza tym zostanie też zakupiona odzież ochronna dla ratowników, tj.: 4 kamizelki asekuracyjne, 2 kombinezony wypornościowe, 2 kombinezony do pracy w wodzie, 4 pary spodni i 4 kaski do ratownictwa wodnego.

Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie  oraz do skutecznego udziału w akcjach ratowniczych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, powiatu i regionu.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie

Beneficjent: Gmina Ciepielów

Całkowita wartość projektu: 817 476,55 zł

Kwota dofinansowania: 323 475,47 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych