Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 6,4 mln zł unijnego dofinansowania na kompleksową informatyzację oraz wprowadzenie nowoczesnych e-usług medycznych otrzyma Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Gmina Warka natomiast ponad 700 tys. zł wsparcia z UE przeznaczy na ochronę przyrody oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają ponad 7,1 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy na ich dofinansowanie podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. Wartość dofinansowania projektów wynosi ponad 7,1 mln zł.

E-usługi w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

W drugiej połowie 2018 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wdrożone zostaną nowoczesne e-usługi medyczne, które przede wszystkim ułatwią kontakt pacjenta ze placówką i skrócą czas oczekiwania m.in. na w wyniki badań i diagnozę. Pacjenci za pomocą urządzeń mobilnych będą mogli zasięgnąć konsultacji u specjalisty. E-usługi usprawnią też współpracę instytutu z innymi placówkami medycznymi. System będzie źródłem informacji o prowadzonych badaniach klinicznych.

W ramach projektu zostanie rozbudowana i zmodernizowana sieć komputerowa oraz serwerownia. Zakupiony zostanie też nowy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. Wdrożone będą elektroniczna dokumentacja medyczna i archiwizacja danych. Powstanie osiem e-usług, m.in. e-konsultanci IHiT, e-konsultacje pacjentów z innych ośrodków, e-konsultacje radiologiczne i e-usługi badań klinicznych. Zaktualizowane zostaną także strona internetowa i strona BIP.

Tytuł projektu:

Rozwój e-usług w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii

Beneficjent:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Całkowita wartość projektu:

8 030 031,43 zł

Kwota dofinansowania:

6 424 025,13 zł

Działanie:

2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

 

Ochrona obszaru nadpilicznego w Warce

Ochrona siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków występujących na terenie gminy Warka oraz na obszarach NATURA 2000 i Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” to główny cel projektu realizowanego dzięki funduszom unijnych. W ramach inwestycji powstaną ścieżki turystyczne, które ograniczą negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko. Wybudowana zostanie również kładka i dwa podesty umożliwiające zwiedzającym obserwację przyrody. Poza tym teren 9 tys. m² zostanie obsadzony roślinnością, co przełoży się na poprawę ochrony cennych siedlisk i blisko 30 gatunków ptaków chronionych m.in. zimorodka, gąsiarka i bączka.

W ramach projektu planowana jest również kampania edukacyjna z zakresu bioróżnorodności i jej ochrony. W tym celu zamontowane zostaną tablice informacyjno – edukacyjne i wybudowana zostanie wiata edukacyjna. Informacje dostępne będą także m.in. w broszurach i na stronie internetowej.

Tytuł projektu:

Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce

Beneficjent:

Gmina Warka

Całkowita wartość projektu:

957 207,99 zł

Kwota dofinansowania:

701 555,99  zł

Działanie:

5.4 Ochrona bioróżnorodności

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś