Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu Radom zyska 10 autobusów elektrycznych, 15 wiat przystankowych, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Poza tym przebudowany zostanie parking P&R przy ul. K. Kelles-Krauza w Radomiu i rozbudowane drogi powiatowe. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 56 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Cieszę się, że kolejne ogromne środki płyną do Radomia. Tym razem jest to ponad 56 mln zł na komunikację miejską. To z jednej strony udogodnienia dla pasażerów i poprawa funkcjonowania systemu transportu, z drugiej zaś – dzięki nowym niskoemisyjnym autobusom, dbałość o jakość powietrza w mieście. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę naszą aktywną walkę ze smogiem – podkreśla Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Nowe autobusy elektryczne i wiaty przystankowe

Inwestycja obejmie zakup 10 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania, a także 15 wiat przystankowych. Zostaną także wybudowane ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe: na terenie powiatu – łącznie o długości ok. 19,8 km., a na terenie Radomia o długości ok. 7,8 km. Powstaną one przy ulicach: Szarych Szeregów, Kozienickiej, Struga, Wiejskiej do ul. św. Brata Alberta przez J. Kuronia, Jana Pawła II, Wyścigową, Żółkiewskiego, Przytycką, Wapienną oraz św. Brata Alberta.

„Parkuj i Jedź”

Przebudowany zostanie także garaż wielopoziomowy przy ul. Kelles-Krauza w Radomiu. Inwestycja obejmie m.in.: wykonanie nowych tynków zewnętrznych, budowę ściany zewnętrznej przy wjeździe na parking, budowę wejścia od strony zespołu przystanków oraz miejsc postojowych dla rowerów. Parking będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza tym zamontowany zostanie system parkingowy z obsługą systemu P+R oraz przebudowana istniejąca instalacja kanalizacyjno-deszczowa.

Inteligentne systemy transportowe

W Radomiu zostaną także rozbudowane inteligentne systemy transportowe, w tym System Karty Miejskiej i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Na wyznaczonych przystankach zamontowanych zostanie 20 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz 10 stacjonarnych automatów biletowych. Będą one podłączone do istniejącego Centrum Zarządzania.

Rozbudowa dróg powiatowych

W ramach projektu rozbudowane zostaną także drogi powiatowe, tj. droga nr 3503W na odcinku Młódnice, Jarosławice, Cerekiew do Radomia i nr 3507W na odcinku Taczów, Taczówek do Milejowic. Przebudowa obejmie m.in.: budowę ciągów pieszo-rowerowych, rozbudowę dróg w zakresie jezdni, poboczy, odwodnienia, budowę chodnika, zakup i montaż urządzeń rowerowej infrastruktury towarzyszącej, w tym wiaty ze stojakami na rowery oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

 

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Całkowita wartość projektu: 70 952 833,54 zł

Kwota dofinansowania: 56 010 552,28 zł (50 346 563,85 zł EFRR + 5 663 988,43 zł BP)

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś