Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii: 18 Listopada 2019 – 24 lutego 2020 (północ czasu brukselskiego)
Temat: Kształcenie i szkolenie

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszelkie organizacje oraz osoby prywatne. Szczególnie zależy nam na odpowiedziach od: • obywateli, niezależnie od tego, czy korzystają oni lub korzystali dotąd ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia; • państw członkowskich i organizacji zaangażowanych w zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym, takich jak instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, podmioty realizujące projekty, członkowie komitetów monitorujących; • organizacji zaangażowanych w realizację działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjenci lub partnerzy projektu: instytucji publicznych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, gmin; • wszelkich organizacji lub obywateli posiadających szczególną wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Cel konsultacji

Komisja pragnie poznać opinie obywateli i zainteresowanych stron o działaniach prowadzonych przez UE od 2014 r. za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wspierania kształcenia i szkolenia. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów udoskonalenia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Ocena obejmie między innymi skuteczność inicjatyw UE w zakresie ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, promowania równego i powszechnego dostępu do edukacji i uczenia się przez całe życie, wspierania szkolenia zawodowego oraz poprawy jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. Posłuży również do określenia najskuteczniejszego rodzaju dotychczasowego wsparcia.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail. Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Wypełnij kwestionariusz

Ochrona danych osobowych i prywatności

Unia Europejska jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności. Prowadząc konsultacje publiczne, przestrzegamy zasad „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś