Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Dzięki pozyskanemu z funduszy europejskich wsparciu, miasto Sulejówek zrealizowało w 4 szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kompleksowy projekt edukacyjny dla ponad 1500 uczniów. Głównym celem podjętych działań było kształtowanie 3 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy: matematyczno–przyrodniczych, cyfrowych (ICT) oraz językowych. Dzieci uczyły się kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej i postaw przedsiębiorczych.

Ponadto uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów i zajęć organizowanych poza lekcjami. Zajęcia prowadzone były metodą eksperymentu lub metodą projektu tak, aby pobudzać zainteresowania, aktywność poznawczą oraz aspiracje zawodowe i naukowe dzieci i młodzieży. W ramach projektu dla każdej ze szkół zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne do szkolnych pracowni. Poza tym we wszystkich 5 szkołach utworzono pracownie informatyczne.

Dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowany został letni warsztat przyrodniczy „Sulejówecka Akademia Przyrody”. Uczniowie mieli możliwość rozwijania świadomości ekologicznej, umiejętności prowadzenia obserwacji, dostrzegania i interpretowania zjawisk przyrodniczych, a także odkrywania i pogłębiania zainteresowań.

Udział w zajęciach, warsztatach i wycieczkach przyczynił się do rozwoju wśród uczniów m.in.: wiedzy przyrodniczo-matematycznej, umiejętności informatycznych i językowych, a także do poszerzenia zainteresowań. Natomiast dostosowanie bazy szkół do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego oraz urozmaicenie metod i form kształcenia wpłynęło pozytywnie na pobudzenie aktywności poznawczej uczniów i ich otwartości na nowe doświadczenia.

Galeria

Fot. Miasto Sulejówek

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Miasto Sulejówek

Projekt:

Równy start w przyszłość – rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 2 791 505,61 zł

Dofinansowanie: 2 641 325,61 zł (w tym 2 233 204,49 zł UE + 408 121,12 zł BP)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś